1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах

Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах

Т.Ю. Василець, О.О. Варфоломієв, В.С. Іщенко, С.Л. Ковальчук, О.О. Сусла
Системи обробки інформації. — 2018. — № 2(153). С. 7-17.
УДК 658.5.011.56
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Виконано синтез нейрорегулятора з передбаченням NN Predictive Controller для рішення задачі управління електромеханічною системою з урахуванням пружності механічних зв’язків. Наведено порядок синтезу нейрорегулятора для заданого об’єкту управління з використанням пакету прикладних програм Neural Network Toolbox системи MATLAB. Встановлено, які параметри нейрорегулятора суттєво впливають на якість регулювання і визначені оптимальні значення параметрів. Виконано моделювання нейромережевої системи. Показано, що синтезований нейрорегулятор забезпечує високі динамічні характеристики системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах.


Ключові слова: нейромережеві технології, нейромережева система управління, двомасова електромеханічна система, система з підсумовуючим підсилювачем, нейрорегулятор з передбаченням NN Predictive Controller
Бібліографічний опис для цитування:
Василець Т.Ю., Варфоломієв О.О., Іщенко В.С., Ковальчук С.Л., Сусла О.О. Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах. Системи обробки інформації. 2018. № 2(153). С. 7-17. https://doi.org/10.30748/soi.2018.153.01.