1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(153)'2018
  5. Методика оптимізаціі зв'язків у холархічних моделях оцінювання засобів розробки e-learning

Методика оптимізаціі зв'язків у холархічних моделях оцінювання засобів розробки e-learning

В.В. Браткевич
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається модель у вигляді багатозв'язного графа оцінювання важливості критеріїв вибору альтернативних варіантів систем розробки e- learning. Пропонується методика, що дозволяє видаляти найменш суттєві зв'язки між критеріями в вихідному графі. На першому етапі методики на базі вихідного багатозв'язного графа будується багаторівневий (ранжируваний) граф, а на другому - здійснюється оцінювання впливу конкретних зв'язків між вершинамикритеріями на можливі зміни рівня (рангу) цих вершин. Розглядаючи конфігурацію отриманої моделі як індикатор важливості зв'язку, послідовно розриваючи (а потім, знову відновлюючи) зв'язки між критеріями, оцінюється ступінь зміни вихідного вектора конфігурації. При цьому вихідні дані можуть формуватися як в інтерактивному режимі, шляхом організації діалогу з експертом, так і безпосереднім заповненням матриці суміжності. Результат обробки формується у вигляді вектора конфігурації. Методика заснована на переборі і подальшому аналізі всіх (або вибіркових) зв'язків, при цьому у якості індикатора важливості зв'язку служить зміна вектору конфігурації ранжируваного графа. Методика супроводжується покроковою процедурою її реалізації Отримані результати можуть бути використані в суміжних областях, де виникають завдання пошуку максимального шляху (зворотна задача комівояжера) в багатозв'язному вагомозначному графі.


Ключові слова: рангова модель, багатозв'язний граф, оцінка, зв'язок, e-learning, інструментальні засоби, критерії