1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(27)'2011
  5. Про один клас математичних моделей статичного аналізу асинхронних систем критичного призначення

Про один клас математичних моделей статичного аналізу асинхронних систем критичного призначення

І.Д. Перепелиця, Г.М. Жолткевич
Анотації на мовах:

У статті розглянуто математичну модель асинхронних програмних систем. Ця модель спирається на поняття скінченої абстрактної перед-машини, яке узагальнює поняття абстрактного скінченого автомату. На відміну від загальноприйнятих моделей модель, запропонована в роботі, дозволяє описувати більш складну поведінку системи в порівнянні з моделями скінчених автоматів. Зокрема, аномалія «активний тупик» може бути промодельована в термінах скінченої перед-машини. Автори наводять критерій виникнення активного тупику та ілюструють його застосування на прикладі.
Ключові слова: програмне забезпечення критичного призначення, асинхронні програмні системи, статичний аналіз, активний тупик, вибух черги