1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення

Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення

М.К. Жердєв, О.В. Сєлюков, С.І. Глухов, С.В. Гахович, М.М. Нікіфоров
УДК 681.35
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті показані можливості сучасних методів діагностування радіоелектронної техніки, разом з тим показано, що при обробці діагностичної інформації, отриманої з використанням кожного з них, не враховується час наробітку до відмови радіоелектронних компонентів типових елементів заміни. Допустимі межі діагностичного параметра, в якості якого в кожному з методів виступає своя фізична величина, визначені мінімальна та максимальна, це негативно впливає на точність оцінки технічного стану у період роботи до відмови та ускладнює його прогноз. Функціональне діагностування радіоелектронних компонентів визначає їх технічний стан як справний навіть у випадках, коли значення їх діагностичних параметрів наближуються до критичних, що може призвести до раптових відмов радіоелектронної техніки в подальшій роботі. На відміну від функціонального, фізичне діагностування з врахуванням залежності значень від наробітку до відмови з використанням розроблених методів обробки інформації дозволяє заздалегідь визначати елементи, характеристики яких наближуються до критичних; визначати технічний стан радіоелектронної техніки в реальному часі; проводити моніторинг та прогнозувати її стан. Методика, яка представлена у статті, враховує таку залежність для енергодинамічного методу діагностування при обробці діагностичної інформації з використанням інформаційних технологій, а її застосування на основі фізичного діагностування дозволить значно покращити показники надійності радіоелектронної техніки та уникнути її раптових відмов і багатьох негативних наслідків, пов’язаних з ними.


Ключові слова: діагностичний параметр, радіоелектронний компонент, інформаційні технології, енергодинамічний метод діагностування
Бібліографічний опис для цитування:
Жердєв М.К., Сєлюков О.В., Глухов С.І., Гахович С.В., Нікіфоров М.М. Діагностування радіоелектронної техніки на основі енергодинамічного методу: методика та інформаційне забезпечення. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 23-30. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.03.