1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Стан і напрямки розвитку мобільних цифрових тропосферних систем зв'язку

Стан і напрямки розвитку мобільних цифрових тропосферних систем зв'язку

В.М. Почерняєв, В.С. Повхліб
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проаналізовано недоліки існуючих вітчизняних засобів тропосферного зв'язку, який є одним з найбільш важливих компонентів транспортної мережі військової системи зв'язку. Метою роботи є формулювання шляхів вдосконалення мобільних цифрових тропосферних станцій, які в даний час знаходяться в експлуатації в Україні. Показано, що проблему розвитку військових систем цифрового тропосферного зв'язку необхідно вирішувати комплексно. Представлені варіанти побудови мобільних комбінованих радіосистем СВЧ діапазону на прикладі цифрової тропосфернорадіорелейної станції. Ці комбіновані телекомунікаційні станції мають спільну систему контролю та моніторингу, систему живлення та залежно від вимог замовника, вони можуть мати спільний передавальний НВЧ тракт та спільну систему формування частот. Сформульовано напрямки проведення дослідно-конструкторських робіт щодо вдосконалення військових засобів тропосферного зв'язку в Україні, які можуть проводитись за трьома основними напрямами: модернізація існуючих станцій тропосферного зв’язку, включаючи створення комплексу засобів для багатонаправленого цифрового тропосферного зв'язку (точка-багатоточка); розробка комбінованих радіосистем НВЧ діапазону; розробка малогабаритних мобільних цифрових тропосферних станцій. З вищезазначеного випливають такі перспективні науково-технічні тенденції в розвитку тропосферного зв’язку: пошук шляхів створення неоднорідностей (порушень) в тропосфері під впливом зовнішніх джерел випромінювання (штучна неоднорідність); впровадження та розробка технології MIMO; створення багатопроменевих антен різного типу та впровадження просторово-кутового рознесеного прийому в поєднанні з частотною адаптацією (частотно-рознесений прийом); вдосконалення "спеціальних заходів" для боротьби з міжсимвольною інтерференцією та швидким затуханням; реалізація схеми "точка-багатоточка" в системах тропосферного зв’язку.


Ключові слова: військові засоби радіорелейного зв'язку, мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція, транспортна мережа зв'язку

Whoops, looks like something went wrong.