1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(27)'2011
  5. Спосіб представлення зображень стійких до дешифрування на основі плаваючої схеми кодування

Спосіб представлення зображень стійких до дешифрування на основі плаваючої схеми кодування

С.О. Сідченко
Анотації на мовах:

Розроблено метод представлення зображень стійких до дешифрування на основі плаваючої схеми кодування. Він забезпечує: виключення надмірності одночасно без внесення погрішності; зменшення кількості незначущих елементів (незначущих нульових біт) на початку кожної бітової послідовності кодів-номерів; формування кодограм рівномірної довжини на основі змінної (заздалегідь невизначеної) кількості елементів вихідного зображення; додаткове зниження початкового обсягу зображень від 10 %.
Ключові слова: дешифровано-стійке представлення, представлення зображень стійке до дешифрування, кодування, стиснення зображень, поліадичний код