1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України

Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України

М.М. Дєнєжкін
Тематика статті: Загальні питання
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглянуті основні положення до оцінювання ефективності планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил. Проаналізовано існуючий підхід до оцінювання результатів виконання програм і планів, який базується на показнику відносного наближення отриманого/запланованого результату до запланованого/визначеного при плануванні та виконанні завдань та заходів програм і планів розвитку збройних сил. Суть ефективності у запропонованому підході полягає у співвідношенні ступеня наближення триманого результату(планування або виконання) до ресурсів, які витрачені на отримання такого результату. Пропонується також враховувати у якості ресурсу час, до якого військовим формуванням треба досягти здатності до виконання завдань за призначенням. Робиться висновок про можливість використання цього підходу для вимірювання ефективності планування та виконання заходів програм і планів в ході оборонного планування у Збройних Силах України.


Ключові слова: ефективність планування розвитку збройних сил; ефективність виконання завдань та заходів програм і планів розвитку збройних сил; ступінь наближення отриманого результату до запланованого
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Дєнєжкін М.М. Ефективність планування та виконання програм і планів розвитку Збройних Сил України. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 115-120. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.16.