1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 2(54)'2018
  5. Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами

Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами

С.А. Олізаренко, А.В. Самокіш, В.О. Капранов
Тематика статті: Загальні питання
УДК 004.827
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 (НМТ1) та інтервальними нечіткими множинами типу 2 (ІНМТ2) на основі аналізу кардинальних чисел нечітких множин. Застосування НМТ1 та ІНМТ2 при побудові нечітких продукційних моделей зумовлює необхідність використовувати нові підходи при проектуванні систем підтримки прийняття рішень (СППР). Це викликано обмеженнями математичного апарату нечіткого логічного виведення. Так НМТ1 дозволяють реалізовувати алгоритм нечіткого виведення час виконання якого в СППР не перевищує заданих обмежень. Порівняно з НМТ1 алгоритм нечіткого виведення на основі ІНМТ2 потребує більшого часу виконання, але адекватність результатів нечіткого логічного виведення вища ніж при застосуванні тільки НМТ1. В роботі пропонується застосування ієрархічних нечітких продукційних моделей (ІНПМ) з сумісним використанням нечітких множин різних типів, а саме як на основі НМТ1, так ІНМТ2. При цьому нечіткі множини можуть мати різну ступінь нечіткості. В зв’язку з цим при побудові ІНПМ доцільно аналізувати ступінь нечіткості лінгвістичних змінних зі складу нечітких продукційних правил. Надано поняття ступінь нечіткості. Проаналізовано основні методи визначення ступеню нечіткості. Розроблено метод порівняння ступеню нечіткості на основі аналізу кардинальних чисел нечітких множин. Наведенні результати порівняння розробленого методу з існуючими.


Ключові слова: нечіткі множини, інтервальні нечіткі множини, ієрархічна нечітка продукційна модель, ступінь нечіткості, кардинальне число
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Олізаренко С.А., Самокіш А.В., Капранов В.О. Метод порівняння ступеню нечіткості між нечіткими множинами типу 1 та інтервальними нечіткими множинами. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 2(54). С. 136-141. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.54.19.

Whoops, looks like something went wrong.