1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(32)'2018
  5. Основні заходи щодо здійснення процесу визначення обрису автоматизованих систем військового призначення на передпроектній стадії їх створення

Основні заходи щодо здійснення процесу визначення обрису автоматизованих систем військового призначення на передпроектній стадії їх створення

Ю.Ф. Кучеренко, А.М. Носик, О.В. Довбня
Анотації на мовах:


Анотация: У статті показана необхідність створення перспективних автоматизованих систем військового призначення у зв’язку з формуванням сучасних, добре оснащених, мобільних міжвидових угруповань військ. Визначено, що у процесі створення автоматизованих систем військового призначення передпроектна стадія є визначальною, бо формує обрис системи, яку у подальшому буде розроблено і введено в дію з відповідним її науковотехнічним рівнем. Показано, що визначення її обрису повинно здійснюватись комплексно на основі системного аналізу проблем проектування складних систем, з чітким дотриманням виконання заходів певних етапів (визначення її місця в загальній системі, аналізу факторів, що впливають на її властивості, показники та характеристики, розробки нормативних документів, оцінки ризиків реалізації проекту її створення, розробки та затвердження оперативно-тактичних вимог до неї, виконання аванпроекту на її розробку), які повинні бути обов’язковими для визначення обрису системи, що створюється (модернізується). Запропонований алгоритм виконання основних етапів та заходів, якого необхідно дотримуватись науководослідними організаціями замовника при визначенні обрису (необхідного варіанту створення) перспективних автоматизованих систем військового призначення на передпроектній стадії їх життєвого циклу, щоб мати можливість у подальшому якісно реалізувати проект щодо її створення.


Ключові слова: автоматизована система військового призначення, алгоритм, впровадження, війська, комплекс засобів автоматизації, міжвидове угруповання, вигляд, проектування, розробка, стадія, створення, управління