1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(154)'2018
  5. Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці

Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці

В.І. Василишин, В.В. Лютов, І.В. Хуторна, М.І. Новіков
Системи обробки інформації. — 2018. — № 3(154). – С. 7-11.
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті розглядається задача підвищення ефективності спектрального аналізу сигналів, що спостерігаються на фоні шуму, методами, основаними на використані підпросторів (МОВП) власних векторів кореляційної (чи коваріаційної) матриці (КМ) вхідної послідовності. Для її вирішення проводиться попередня обробка даних методом SSA з використанням властивості персиметрії КМ даних (максимально правдоподібної оцінки персиметричної КМ). Представлені результати імітаційного моделювання, що підтверджують підвищення ефективності спектрального аналізу МОВП при сумісному застосуванні методу SSA та властивості персиметрії КМ.


Ключові слова: підпростір сигналів, методи спектрального аналізу, власні вектори, власні значення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Оцінювання частоти сигналів з надрозділенням на основі використання методу SSA та структурних властивостей кореляційної матриці / В.І. Василишин, В.В. Лютов, І.В. Хуторна, М.І. Новіков  // Системи обробки інформації. – 2018. – № 3(154). – С. 7-11. https://doi.org/10.30748/soi.2018.154.01.