1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 3(154)'2018
  5. Швидке виявлення зміни властивостей багатомірних часових рядів на основі ідентифікаційного підходу до ансамблю моделей

Швидке виявлення зміни властивостей багатомірних часових рядів на основі ідентифікаційного підходу до ансамблю моделей

С.І. Богучарський, C.В. Машталір, М.І. Столбовий
Анотації на мовах:


Анотация: У даній статті розглядається задача швидкого виявлення змін властивостей багатовимірних часових рядів за допомогою ансамблю матричних авторегресійних моделей. Використання запропонованого підходу до формування ансамблю моделей дозволяє налаштовувати кожну адаптивну матричну авторегресійну модель за допомогою власного критерію ідентифікації з різною глибиною пам'яті. Запропонований підхід призначений для використання в задачах кластеризації-сегментації багатовимірних даних, де в якості таких можуть служити високозбиткові дані, такі як відео. Побудований ансамбль моделей є простим з точки зору програмної реалізації і дозволяє швидко обробляти відеодані в онлайн режимі.


Ключові слова: багатовимірні часові ряди, відеодані, ансамбль моделей