1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Сучасні технології вирішення проблем колективного захисту від хімічно-небезпечних речовин в оборонній промисловості

Сучасні технології вирішення проблем колективного захисту від хімічно-небезпечних речовин в оборонній промисловості

О.В. Галак, М.Д. Сахненко, І.О. Бєлоусов, О.В. Косарев, О.В. Лінивцев
Анотації на мовах:


Анотация: Досліджено процес плазмового електролітичного оксидування при різних умовах та впливу визначених параметрах процесу. Встановлено, що на поверхні TiO2 можуть бути окислені (мінералізовані) до СО2 і H2O практично будьякі органічні сполуки. Тому потребують вдосконалення існуючі системи колективного захисту, як стаціонарні так і на бронетехніці шляхом застосування способу фотокаталітичної деструкції токсикантів із використанням в ролі каталітичного матеріалу оксидів титану, нанесених на поруваті або мережеві носії, з подальшим їх встановленням в конструкцію систем колективного захисту решітки (сітки) з нанесеним шаром каталітичного матеріалу, що буде нейтралізувати різні види небезпечних хімічних речовин за рахунок фотокаталітичного очищення повітря оксидами титану. Триває подальша робота щодо використання оксидних каталізаторів на сплавах титану з подальшим вдосконаленням системи колективного захисту стаціонарних споруд та на бронетехніці для ефективної нейтралізації небезпечних хімічних речовин.


Ключові слова: очищення повітря, плазмено-електролітичне оксидування, фотокаталітичний метод, хімічнонебезпечні речовини, оксид титану, система колективного захисту, стаціонарні споруди, органічні сполуки