1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(57)'2018
  5. Урахування набухання та усадки ґрунтової основи на НДС системи «основа – фундамент – споруда» в умовах плоскої деформації

Урахування набухання та усадки ґрунтової основи на НДС системи «основа – фундамент – споруда» в умовах плоскої деформації

І.В. Храпатова, Н.А. Козюра, О.В. Рачковський
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі приведено алгоритм розрахунку споруди із основою з набухаючими ґрунтами для плоскої задачі. При цьому процес набухання та усадки ураховується як додатковий вплив, близький по природі до температурного, а набухаючий ґрунт розглядається як матеріал, що має ортотропні властивості. Величина відносного набухання залежить від рівня напруженого стану, при цьому величина головних напруг порівнюється з величиною тиску набухання. Тому для визначення деформаційних характеристик набухаючого ґрунту доводиться розглядати кілька варіантів напруженого стану грунту. Ефективність отриманого рішення перевірено на прикладі для плитних фундаментів.


Ключові слова: набухаючі ґрунти, усадка набухаючих ґрунтів, ортотропні властивості, метод скінчених елемен-тів, система „основа – фундамент – споруда”