1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди

Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди

А.А. Гризо, С.В. Бровченко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На підставі уявлення процесів як процесів зі змінною потужністю, запропоновано варіант дискретнобезперервного опису флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди, в якості імовірнісної моделі зміни потужності використано узагальнений гамма-розподіл. Отримано розрахункові формули, які дозволяють чисельно оцінити ймовірність появу нульового ї "значущого" відліку, середнє значення. Отримані результати можуть бути корисними при проведенні математичного моделювання та розрахунків.


Ключові слова: хаотичні імпульсні перешкоди, нестаціонарна шумова перешкода, гамма-розподіл
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гризо А.А., Бровченко С.В. Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 1(5). С. 91-93.