1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди

Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди

А. А. Гризо , С. В. Бровченко
УДК 621.391
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

На підставі уявлення процесів як процесів зі змінною потужністю, запропоновано варіант дискретнобезперервного опису флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди, в якості імовірнісної моделі зміни потужності використано узагальнений гамма-розподіл. Отримано розрахункові формули, які дозволяють чисельно оцінити ймовірність появу нульового ї "значущого" відліку, середнє значення. Отримані результати можуть бути корисними при проведенні математичного моделювання та розрахунків.
Ключові слова: хаотичні імпульсні перешкоди, нестаціонарна шумова перешкода, гамма-розподіл
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гризо А. А. Імовірнісна модель флуктуацій амплітуди відліків хаотичної імпульсної перешкоди / А. А. Гризо , С. В. Бровченко  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2011. — № 1. — С. 91-93.