1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Оцінка можливостей виявлення об’єктів космічними засобами дистанційного зондування землі в інтересах інформаційного забезпечення груп космічної підтримки Збройних Сил

Оцінка можливостей виявлення об’єктів космічними засобами дистанційного зондування землі в інтересах інформаційного забезпечення груп космічної підтримки Збройних Сил

М.Ф. Пічугін, Д.А. Іщенко, О.О. Клімішен, Я.М. Кожушко
УДК 528.87
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті оцінені деякі варіанти використання засобів, які доцільно залучити для космічної підтримки всіх видів діяльності Збройних Сил. Оцінка можливостей засобів розраховувалася на підставі загальних та часткових показників ефективності. Виходячи із відомих нормативів та попередніх розрахунків можна визначити імовірність розкриття визначених об’єктів, що викликають зацікавленість, та оцінити можли-вість щодо ідентифікації даних об’єктів.


Ключові слова: радіотехнічні та телевізійні системи, дистанційне зондування землі, показники ефек-тивності, космічна підтримка, космічне спостереження, космічні засоби, імовірність виявлення, імовір-ність розкриття
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Пічугін М.Ф., Іщенко Д.А., Клімішен О.О., Кожушко Я.М. Оцінка можливостей виявлення об’єктів космічними засобами дистанційного зондування землі в інтересах інформаційного забезпечення груп космічної підтримки Збройних Сил. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 3(55). С. 28-35. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.04.