1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Методика визначення оптимального розподілу протитанкових засобів для знищення броньованих цілей противника при плануванні вогневих засідок в оборонному бою

Методика визначення оптимального розподілу протитанкових засобів для знищення броньованих цілей противника при плануванні вогневих засідок в оборонному бою

С.М. Телюков, С.В. Гузченко, І.А. Таран, Г.А. Зливка
УДК 355.422.2:519.852
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розроблено методику визначення оптимального розподілу протитанкових засобів для знищення бро-ньованих цілей противника при плануванні вогневих засідок в оборонному бою. Дана методика містить два способи визначення оптимального розподілу в залежності від вихідних умов, тобто, коли відома та невідо-ма імовірна кількість броньованих цілей, які необхідно знищити. Вказані способи можуть бути застосовані як окремо один від одного, так і сумісно. Перший спосіб ґрунтується на вирішенні задачі лінійного програ-мування (симплекс метод – метод штучного базису). Другий спосіб ґрунтується на удосконалені методики визначення імовірної кількості знищених броньованих цілей шляхом застосування варіантів розподілу про-титанкових засобів та перебору цих варіантів. В процесі визначення оптимального розподілу було врахова-но величини збитку, що може завдати конкретна броньована ціль противника. Представлена методика дозволяє визначити вогневі можливості підрозділу по знищенню броньованих цілей противника під час ана-лізу і оцінювання обстановки командиром та штабом підрозділу з метою прогнозування її розвитку.


Ключові слова: розрахунок, рішення, бойова ефективність, протитанковий засіб, броньована ціль, лінійне програмування, оптимальний розподіл, противник, свої війська
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Телюков С.М., Гузченко С.В., Таран І.А., Зливка Г.А. Методика визначення оптимального розподілу протитанкових засобів для знищення броньованих цілей противника при плануванні вогневих засідок в оборонному бою. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 3(55). С. 44-50. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.06.