1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Шляхи вдосконалення радіостанції ДКМХ-МХ діапазону

Шляхи вдосконалення радіостанції ДКМХ-МХ діапазону

О.М. Чекунова, С.В. Женжера, Я.Ю. Старусьов, Л.Г. Гордєєва
УДК 621.3.072.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі запропоноване технічне рішення побудови цифрового СЧ, що дозволило зменшити час вхо-дження системи в синхронізм, спростило технічну реалізацію блоку ДОЧ та другого гетеродина, а також вдосконалення системи автонастройки антенно-погоджуючого пристрою, що дало змогу використовува-ти малий інтервал часу на настроювання десяти фіксованих частот та передача сигналу з високим коефі-цієнтом корисної дії.


Ключові слова: синтезатор частоти (СЧ), датчик опорних частот (ДОЧ), дробний дільник із змінним коефіцієнтом ділення (ДДЗКД), антенно-погоджуючий пристрій (АПП), датчик модуля (ДМ), датчик фази (ДФ)
Бібліографічний опис для цитування:
Чекунова О.М., Женжера С.В., Старусьов Я.Ю., Гордєєва Л.Г. Шляхи вдосконалення радіостанції ДКМХ-МХ діапазону. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 3(55). С. 51-55. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.07.