1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Прогнозування складу і ресурсу угрупувань технічних об'єктів

Прогнозування складу і ресурсу угрупувань технічних об'єктів

Є.С. Лєнков, І.В. Толок
УДК 681.3(07)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Угрупування технічних об'єктів створюються зазвичай для вирішення тих чи інших масштабних за-вдань в тих випадках, коли окремий одиночний об'єкт вирішити такі завдання не може. Здатність угрупу-вань вирішувати поставлені завдання залежить від її складу і від ресурсу окремих об'єктів. Тому для забез-печення ефективності функціонування угруповання необхідно постійно підтримувати необхідний склад угрупування і ресурс окремих об'єктів. Для того, щоб своєчасно вживати необхідних заходів з підтримки складу і ресурсу угрупування (проводити ремонти і поставку нових об'єктів), потрібно вирішувати задачу їх прогнозування. Таке прогнозування можливо тільки на основі застосування математичної моделі проце-сів витрачання та поповнення ресурсу (ПВПР) об'єктів угрупування. У статті наводиться короткий опис моделі ПВПР і приклади результатів її застосування. При побудові моделі використовувався метод іміта-ційного моделювання . Таке прогнозування можливо тільки на основі застосування математичної моделі процесів витрачання та поповнення ресурсу (ПВПР) об'єктів угрупування. У статті наводиться короткий опис моделі ПВПР і приклади результатів її застосування. При побудові моделі використовувався метод імітаційного моделювання.


Ключові слова: угрупування технічних об'єктів, ресурс технічного об'єкта, термін служби технічного об'єкта, склад і ресурс угрупування, процес витрачання та поповнення ресурсу
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лєнков Є.С., Толок І.В. Прогнозування складу і ресурсу угрупувань технічних об'єктів. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 3(55). С. 78-84. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.11.