1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Інтеграція інформаційних ресурсів різної природи в мережецентричному середовищі на основі категорії трансдисциплінарності

Інтеграція інформаційних ресурсів різної природи в мережецентричному середовищі на основі категорії трансдисциплінарності

В.О. Подліпаєв, О.Є. Стрижак
Аннотации на языках:


Анотация: Описується трансдисциплінарний підхід до формування мережецентричного інформаційного середовища. Дається визначення трансдисциплінарності як прояву рекурсивних і рефлексивних властивостей мережевих інформаційних ресурсів. Викладаються онтологічні рішення, використовувані у світовій практиці при побудові мережецентричного середовища. Дається конфігурація мережецентричної онтографічної інформаційно-аналітичної системи, як основи реалізації ефективної взаємодії розподілених інформаційних процесів. Визначаються умови таксономізації інформаційних процесів, як однієї з технологічних умов формування мережецентричного середовища.


Ключевые слова: мережецентризм, онтологія, трансдисциплінарність, операціональність, взаємодія, таксономія, контекст, інформаційний процес