1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.)

Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.)

О.М. Семененко, О.Г. Водчиць, Р.В. Бойко, Ю.Б. Добровольський, В.М. Пташнік
Тематика статті: Загальні питання
УДК 355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті авторами наведені результати прогнозування: показника валового внутрішнього продукту (ВВП) України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.); показників потреб Збройних Сил (ЗС) Украї-ни; обсягів можливого їх фінансування як частки витрат від ВВП. Прогноз потреб та можливих обсягів фінансування здійснювався як з урахуванням впливів обмежуючих факторів (інфляція, розмір державного боргу, динаміка індексу промислового виробництва, сальдо експорт-імпорт тощо) так і без. Прогнозування здійснювалося методом екстраполяції на основі статистичних даних щодо динаміки ВВП України та час-тки на ЗС України за попередній довгостроковий період 2002–2017 рр. Результати прогнозування дозоля-ють розробити ряд практичних рекомендацій щодо урахування прогнозованих обсягів фінансування ЗС Ук-раїни під час визначення динаміки рівня їх розвитку на довгостроковий період як з урахуванням впливів фа-кторів так і без.


Ключові слова: валовий внутрішній продукт, прогноз частки ВВП на потреби Збройних Сил України, прогнозування динаміки розвитку Збройних Сил України, метод екстраполяції
Бібліографічний опис для цитування:
Семененко О.М., Водчиць О.Г., Бойко Р.В., Добровольський Ю.Б., Пташнік В.М. Рекомендації щодо прогнозування обсягів фінансування розвитку Збройних Сил України на довгострокову перспективу (2018–2032 рр.). Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 3(55). С. 114-121. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.55.16.