1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Розробка методу аналізу складу та характеристик перспективних зразків озброєння для повітряних сил збройних сил України

Розробка методу аналізу складу та характеристик перспективних зразків озброєння для повітряних сил збройних сил України

О.В. Турінський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті наведені дослідження в галузі управління розвитком озброєння і військової техніки, розглядається мо-жливість використання методу морфологічного аналізу з точки зору його застосування на практиці. Зокрема, завдяки використанню даного методу запропоновано підходи та наведено практичні рішення для окремих задач управління розвитком озброєння і військової техніки. У наведеному дослідженні в галузі управління розвитком озброєння і військової техніки розглядається можливість використання даного методу з точки зору його застосування на практиці. Зокрема, завдяки використанню даного методу можливі такі практичні аспекти в рішенні задачі управління розвитком озброєння і військової техніки: розробка системи управління озброєнням і військовою технікою за факторами, що впливають на її зміну; виділення факторів, що чинять найбільший вплив на систему управління; розробка системного підходу і принципів управління розвитком озброєння і військовою технікою з урахуванням наявних ресурсів і факторів, що визначають їх озвиток і вплив на вартість модернізації та розробки. Виходячи з визначених практичних аспектів задача, яка вирішується методом морфологічного аналізу, форму-люється в такий спосіб: виділення факторів, що впливають на розвиток озброєння і військової техніки з точки зору управління ними, їх групування і класифікація за розробленими критеріями. При цьому під фактором слід розуміти: момент, суттєві обставини в процесі чи явищі. Тобто, ті явища або процеси, які істотно впливають на зміну озброєння і військової техніки. І в даному випадку – це управлінські рішення, вироблення і реалізація яких тягне за собою наслідки зміни вартості модернізації та розробки.


Ключові слова: морфологічний аналіз, фактор, процес, явище, система, комплекс