1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження

Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження

Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк, Ю.С. Соломоненко, Р.Г. Худов
УДК 004.932
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті проаналізовано відомі методи тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження, в тому числі, нейромережеві, їх основні недоліки. Під тематичним сегментуванням розуміється сегментування, виділення ознак об’єктів інтересу та семантичне сегментування. Результатом тематичного сегментування є розділення зображення на штучні об’єкти (об’єкти інтересу) та природні об’єкти (фон). Запропоновано метод тематичного сегментування оптико-електронних зображень, в основу якого покладений метод штучної бджолиної колонії. Встановлено, що важливим етапом методу є вибір цільової функції. Сформульовано вимоги до цільової функції, розглянуто модельні зображення у випадку, коли об’єкт та фон на зображенні розділяються та не розділяються. Встановлено, що у якості цільової функції доцільно обирати функцію, що має фізичний смисл суми дисперсії сегментів сегментованого зображення. В загальному вигляді сформульовано оптимізаційна задача вибору порогу тематичного сегментування оптико-електронного зображення, яка полягає у мінімізації цільової функції на кожній ітерації ітераційного процесу визначення порогового рівня.


Ключові слова: метод сегментування, ройовий метод, штучна бджолина колонія , оптико-електронне зображення, цільова функція, бортова система спостереження, поріг сегментування, ітераційний процес, об’єкт інтересу, фон
Бібліографічний опис для цитування:
Цільова функція методу тематичного сегментування зображень бортових систем оптико-електронного спостереження / Г.В. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк, Ю.С. Соломоненко, Р.Г. Худов  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 4(33). – С. 36-42. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.05.