1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Багатоконтурний слідкувальний вимірювач дальності радіотехнічної системи супроводу високоманеврених літальних апаратів

Багатоконтурний слідкувальний вимірювач дальності радіотехнічної системи супроводу високоманеврених літальних апаратів

Радван Мухамед Жавад Кадім
Анотації на мовах:


Анотация: Одним з важливих параметрів, які оцінюються в радіотехнічних системах траєкторних вимірювань, є дальність до супроводжуваного об'єкта. У зв'язку з появою високоманеврених літальних апаратів існуючі автоселектори дальності не можуть ефективно відстежувати дальність до таких об'єктів. Тому в роботі вирішується завдання синтезу багатоконтурного вимірювача дальності на основі оцінювання вищих похідних зміни дальності до об'єкта. Розглянуто моделі відслідковуємого і керованого процесів, запропонований алгоритм і структура квазіоптимального вимірювача.


Ключові слова: високоманеврені літальні апарати, вимірювач дальності, що слідкує, автоселектор дальності, синтез регулятора вимірювача дальності