1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах

Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах

Д.В. Атаманський
УДК 621.396.96:551.501.815
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналізується точність визначення параметрів відбиттів від метеоутворень системами міжперіодної обробки сигналів в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах (ІДМРЛ) при можливому на практиці впливі активних завад природного і штучного походження. Для цього обґрунтовується модель роздільної просторово-часової обробки сигналів. Для вказаних умов і моделі обробки визначається кореляційна матриця вхідних впливів системи міжперіодної обробки сигналів ІДМРЛ. В елементах цієї кореляційної матриці міститься інформація про параметри спектра відбиттів від метеоутворень, по яким в свою чергу визначаються метеорологічні характеристики метеоутворення і рівень його небезпеки. Показано, що кореляційна матриця вхідних впливів системи міжперіодної обробки складається із кореляційних матриць перетворених на етапі просторової обробки шумових випромінювань від постановників активної завади, шумів просторових каналів прийому, відбиттів від місцевих предметів і власне відбиттів від метеоутворень. На основі аналізу цієї матриці досліджується вплив активних завад на точність визначення параметрів метеоутворень системами міжперіодної обробки сигналів ІДМРЛ. Показано, що заважаючий вплив активної завади еквівалентний зростанню внутрішніх шумів часових каналів прийому, що спричинює зростання помилок оцінювання параметрів відбиттів від метеоутворень. Запропоновано спосіб зниження негативного впливу активної завади, який використовує часто доступну на практиці оцінку потужності суміші активної завади і внутрішніх шумів просторових каналів прийому. Показано, що даний спосіб істотно знижує негативний вплив активної завади і підвищує точність визначення параметрів відбиттів від метеоутворень системами міжперіодної обробки сигналів в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах.


Ключові слова: метеоутворення, активні завади, коефіцієнт кореляції, імпульсний доплерівський метеорадіолокатор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Атаманський Д. В. Оцінка впливу активних завад на точність оцінювання параметрів метеоутворень в імпульсних доплерівських метеорологічних радіолокаторах / Д.В. Атаманський  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2018. – № 4(33). – С. 75-82. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.10.