1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Представлення динамічних взаємодіючих процесів у просторі станів нечіткої розфарбованої мережі петрі для верифікації програмного продукту нечіткої логічної системи класифікації

Представлення динамічних взаємодіючих процесів у просторі станів нечіткої розфарбованої мережі петрі для верифікації програмного продукту нечіткої логічної системи класифікації

О.О. Тімочко
Анотації на мовах:


Анотация: Процес верифікації програмного забезпечення класифікації повітряних об'єктів при контролі повітряного просто-ру в нечіткій постановці розглядається як процес дослідження динамічних взаємодіючих процесів. Стверджується, що традиційні підходи не дозволяють із заданою якістю верифікувати програмне забезпечення при рішенні завдань класи-фікації повітряних об'єктів в автоматизованих системах контролю повітряного простору в заданій постановці. Мета статті – формалізація представлення динамічних взаємодіючих процесів у просторі станів нечіткої розфарбованої мережі Петрі для верифікації програмного забезпечення нечіткої логічної системи класифікації повітряних об'єктів в автоматизованих системах контролю повітряного простору. Проаналізовані основні роботи в області теорії і прак-тики застосування мереж Петрі, використані для дослідження динамічних взаємодіючих процесів загалом, і безпосере-дньо для верифікації програмного забезпечення різних систем. Висунені вимоги до мереж Петрі для вирішення завдань цього класу. Визначені умови дозволеності при представленні взаємодіючих процесів для різних випадків, які відрізня-ються кількістю вхідних і (чи) вихідних переходів. Для опису компонентів моделі верифікації програмного забезпечення системи класифікації повітряних об'єктів, представлених логікою предикатів, використана нечітка розфарбована ме-режа Петрі (для логічних операцій І, АБО, НЕ) і відповідні функції приналежності. Розроблений підхід за уявленням динамічних взаємодіючих процесів в просторі станів нечіткою розфарбованою мережею Петрі для верифікації програ-много продукту нечіткої логічної системи класифікації є основою для розробки бази нечітких продукційних правил.


Ключові слова: програмне забезпечення, верифікація, класифікація, повітряний об’єкт, взаємодіючий процес, не-чітка розфарбована мережа Петрі.