1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил

Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил

О.А. Черток
УДК 004.825
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядається метод формування значень показників ергономічних характеристик перспек-тивного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил оперативно-тактичного рів-ня на основі аналізу зміни функціональних станів оператора, часу виконання комплексом засобів автомати-зації окремих задач та загальної завантаженості системи. Необхідність підвищення ефективності діяль-ності осіб бойової обслуги пунктів управління повітряних сил оперативно-тактичного рівня викликана ви-соким ступенем невизначеності й динамічності повітряної обстановки та обмеженими часовими рамками на вироблення рішень при значному об’ємі інформації. Наведений метод розв’язує протиріччя, яке полягає у невідповідності обсягів задач, що вирішуються з використанням комплексу засобів автоматизації в умовах швидкої зміни оперативно-тактичної обстановки і інформаційного перевантаження осіб бойової обслуги та можливістю забезпечення заданого показника оперативності прийняття рішень на застосування сил та засобів системи протиповітряної оборони. В роботі наведено опис автоматизованого робочого місця оператора бойової обслуги командного пункту. Систематизовано та описано фактори, що впливають на оператора бойової обслуги. Складено модель впливу фактора “задимленість” на функціональні стани опе-ратора. З застосуванням теорії нечітких множин та використовуючи математичний апарат предикатів описано дію фактора “задимленість” на функціональні стани оператора. Наведена структура методу формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автомати-зації та описані вихідні данні для зазначеного методу. Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил опе-ративно-тактичного рівня дозволяє провести перерозподіл завдань, які вирішуються комплексом засобів автоматизації, та забезпечує підвищення оперативності аналізу дій повітряного противника.


Ключові слова: розподіл задач, комплекс засобів автоматизації, структура програмного забезпечення, автоматизоване робоче місце, ергономічні характеристики, оператор, функціональний стан, система управління
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Черток О.А. Метод формування значень показників ергономічних характеристик перспективного комплексу засобів автоматизації системи управління повітряних сил. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 4(33). С. 90-98. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.12.