1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях

Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях

А.П. Горбатюк
УДК 355/359:351.746.1(043.3)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Досліджуються питання визначення раціональних способів застосування сил та засобів прикордонних підрозділів на прикладі моделювання стабілізаційних дій в умовах кризових ситуацій воєнного характеру. В основу розробленої моделі покладено аналіз способів виконання завдань та оцінка їх пріоритетності з урахуванням спроможностей прикордонних підрозділів та інших умов та факторів, що визначають досяг-нення мети стабілізаційних дій. У якості основного показника для вибору способів виконання завдань обра-но повноту використання спроможностей підрозділів (груп службово-бойового порядку). Модель може бути застосована у системі підтримки прийняття рішень щодо застосування підрозділів різних відомств та груп службово-бойового порядку під час планування стабілізаційних дій.


Ключові слова: стабілізаційні дії, способи виконання завдань, модель службово-бойових дій, метод аналізу ієрархій, методи теорії ігор
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Горбатюк А.П. Модель прийняття рішення щодо способів дій елементів службово-бойового порядку органів охорони державного кордону в стабілізаційних діях. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2018. № 4(33). С. 99-106. https://doi.org/10.30748/nitps.2018.33.13.