1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(33)'2018
  5. Військові і невійськові аспекти безпеки Польщі

Військові і невійськові аспекти безпеки Польщі

П. Пацек
Анотації на мовах:


Анотация: У статті надано аналіз військових і невійськових аспектів безпеки Республіки Польща. Особлива увага приділя-ється аналізу загроз європейській безпеці, які в останні роки зростали з особливим акцентом на Польщу. Показані ба-гатогранність і складність загроз, обумовлених діями терористичних організацій і агресивною політикою Російської Федерації, труднощі у створенні ефективної європейської системи оборони та у формуванні консенсусу між країнами НАТО і ЄС. Відзначено, що аналіз подій останнього десятиліття переконливо свідчить, що ранг невійськових загроз – політичних, економічних або соціальних – істотно зростає. При цьому використання нових нетрадиційних методів і способів дій противника може мати серйозні наслідки для будь-якої держави без можливості прямого визначення сто-рони, що здійснює дії. З огляду на сучасну загальну непередбачуваність і швидкоплинність подій, обґрунтовується необ-хідність активізації дій, спрямованих на запобігання всіх видів загроз безпеки та забезпечення сталого розвитку Респу-бліки Польщі.


Ключові слова: національна безпека, загрози національній безпеці, невійськові загрози безпеці Польщі