1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Захист об'єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної технології ведення війни

Захист об'єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної технології ведення війни

В.Л. Сидоренко, С.І. Азаров, Є.А. Власенко, В.О. Тищенко
УДК 343.3:355.422.16
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Обґрунтовано основні положення проблеми захисту об'єктів критичної інфраструктури в умовах гіб-ридної технології ведення війни. Наведено узагальнюючі принципи гібридної війни нового покоління. Визна-чено поняття “агресія гібридного типу”, “об'єкти критичної інфраструктури” та їх критерії, “захист критичної інфраструктури України”. Надано ступені руйнівного впливу та уразливості об'єктів критичної інфраструктури України до гібридних загроз. Представлено особливості характеру сучасних військових конфліктів, заходи щодо зниження ризиків припинення функціонування об'єктів критичної інфраструктури. Приділено увагу проблемам будівництва сил цивільного захисту.


Ключові слова: об'єкт критичної інфраструктури, критично важливий об'єкт, гібридна війна, цивіль-ний захист

Список літератури

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури: від 06.12.2017 р. № 1009-р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1009-2017-%D1%80.
2. Офіційний сайт Mails Web Medical. Поняття про критичну інфраструктуру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mailswm.com/ponyattya-pro-kritichnu-infrastrukturu/.
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави від 23.12.2004 р. № 1734”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF.
4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів від 29.08.2002 р. № 1288” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1288-2002-%D0%BF.
5. Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 р. № 2245-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2245-14.
6. Постанова Кабінету Міністрів України “Перелік особливо небезпечних суб'єктів підприємницької діяльності – боржників, припинення діяльності яких потребує здійснення спеціальних заходів із запобігання заподіянню можливої шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому природному середовищу від 15.05.2013 р.” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/339-2013-%D0%BF.
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 р. № 1051.
8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності від 10.08.1993 р. № 615” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/615-93-%D0%BF.
9. Постанова Кабінету Міністрів України “Щодо затвердження Переліку об'єктів, які підлягають охороні і оборонів умовах надзвичайних ситуацій і в особливий період від 24.04.1999 р. № 675-019”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших центральних органів виконавчої влади від 28.07.2003 р. № 1170” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1170-2003-%D0%BF.
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів нафтогазової галузі” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/578-2009-%D1%80.
12. Закон України “Про Національну систему конфіденційного зв'язку від 10.01.2002 р. № 2919-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2919-14.
13. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 р. № 2346-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.
14. Закон України “Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 від 08.2012 р. № 4499-VI” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4499-17.
15. Закон України “Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17.
16. Закон України “Про охорону культурної спадщини від 08.07.2000 р. № 1805-III” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сидоренко В.Л., Азаров С.І., Власенко Є.А., Тищенко В.О. Захист об'єктів критичної інфраструктури в умовах гібридної технології ведення війни. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 8-14. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.01.