1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням

Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням

Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, Р.Ю. Кушпета, М.В. Дудко
УДК 623.618.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються питання удосконалення інформаційного забезпечення перспективної авто-матизованої системи управління матеріально-технічним забезпеченням шляхом формування процедури прогнозування очікуваних пошкоджень зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) зенітних ракетних військ (ЗРВ) безпосередньо від впливу осколкової дії засобів ураження. Якісним показником прогнозування рівня пошкоджень зразка ОВТ ЗРВ обрана ознака ступеню його пошкоджень, в якості критерію визначення ступеню пошкоджень зразка ОВТ ЗРВ від впливу осколкової дії засобів ураження обрана кількість засобів ураження, які влучили. Проведений розрахунок імовірності отримання пошкоджень структурним елемен-том зразка ОВТ ЗРВ від осколкової дії засобів ураження з урахуванням інженерного обладнання позицій.


Ключові слова: матеріально-технічне забезпечення, засоби ураження, зразок озброєння та військової техніки, пошкодження, структурний елемент, осколкова дія, площинне ураження, прицільне ураження

Список літератури

1. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосуваннярозвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони: монографія / С.П. Ярош
за ред. І.О. Кириченка. – Х.: ХУПС, 2012. – 512 с.
2. Опенько П.В. Перспективи розвитку системи технічного забезпечення зенітних ракетних військ / П.В. Опенько, А.В. Крижний, П.А. Дранник // Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. – 2015. – Вип. 10. – С. 148-157.
3. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень:теорія, синтез, ефективність / В.О. Тарасов, Б.М. Герасимов, І.О. Левін, В.О. Корнійчук. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.
4. Гребенников Н.Д. Восстановление вооружения и боевой техники ЗРВ ПВО страны / Н.Д. Гребенников. – Минск: МВИЗРУ, 1972. – 240 c.
5. Ковтуненко А.П. Восстановление эксплуатационных свойств радиоэлектронных систем / А.П. Ковтуненко, В.Н. Козлов, Ю.М. Россинский. – М.: МО, 1980. – 257 с.
6. Ковтуненко А.П. Основы теории восстановления эксплуатационных свойств технических систем: моногр. / А.П. Ковтуненко, М.А. Шишанов, В.В. Зубарев. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2007. – 301 с.
7. Петухов С.И. Эффективность ракетных средств ПВО / С.И. Петухов, А.Н. Степанов. – М.: Воениздат, 1976. – 73 с.
8. Кириченко В.Д. Совершенствования системы восстановления вооружения и военной техники войскового ПВО с учетом особенностей боевых действий / В.Д. Кириченко, А.Г. Лузан, А.Г. Малахов // Военная радиоэлектроника. – 1986. – №. 5(440). – С. 160-167.
9. Удосконалення підходів щодо прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ від впливу ударної дії засобу ураження / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, В.В. Старцев, С.А. Бортновський // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 1(53). – С. 20-24. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.53.02.
10. Формалізація процедури прогнозування пошкоджень озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ в перспективній автоматизованій системі управління матеріально-технічним забезпеченням / Д.М. Запара, М.Б. Бровко, С.А. Бортновський, П.В. Опенько // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2018. – Вип. 1(31). – С. 31-36.
11. Физика взрыва: в 2 т. / [С.Г. Андреев, А.В. Бабкин, Ф.А. Баум и др.]
под ред. Л.П. Орленко. – М.: Физматлит, 2002. – Т. 1. – 832 с.

Бібліографічний опис для цитування:
Запара Д.М., Бровко М.Б., Старцев В.В., Кушпета Р.Ю., Дудко М.В. Впровадження процедури прогнозування пошкоджень ОВТ від впливу осколкової дії засобів ураження в перспективну АСУ матеріально-технічним забезпеченням. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 50-56. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.07.