Підхід до оцінки якості функціонування пунктів управління

С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський, М.Ф. Линник
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Метою статті є обґрунтування підходу до оцінки якості функціонування пунктів управління, які виступають як предмет дослідження . Дається оцінка якості інформаційної складової на основі оцінки якості рішень, що приймаються бойовими розрахунками, з урахуванням ризиків, які пов’язані з неповнотою вихідних даних. Запропоновано підхід до оцінки технічного стану апаратної компоненти пункту управління як складової частини автоматизованої системи управління на основі такого показника, як потенціал пункту управління. Він дозволяє оцінити технічний стан апаратної компоненти як пункту управління, так і автоматизованої системи управління в цілому. Приведені розрахунки спираються на методи дослідження операцій. Отримані результати представляють підходи до оцінки якості функціонування пунктів управління військами на основі введених кількісних показників.


Ключові слова: пункт управління, якість, система управління, ентропія, потенціал пункту управління

Список літератури

1. Азов В. Концепция создания единой информационно-управляющей структуры ВС США / В. Азов // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 1. – С. 3-10.
2. Мысев Г.М. Автоматизированная система управления РВиА: проблемы создания и пути их решения / Г.М. Мысев, Ю.В. Терентьев, Д.И. Лежнев // Военная мысль. – 2004. – № 10. – С. 19-22.
3. Иванов А.А. Информатизация Вооруженных Сил: проблемы и пути их решения / А.А. Иванов // Военная мысль. – 2000. – № 2. – С. 29-34.
4. Бобков Ю.Я. Концептуальные основы построения АСУ Сухопутными войсками ВС РФ: монографія / Ю.Я. Бобков, Н.Н. Тютюнников. – М.: Издательство «Палеотип», 2014. – 92 с.
5. Звиглянич С.М. Підходи до автоматизації процесу прийняття рішень на застосування зброї / С.М. Звиглянич, Ю.М. Агафонов, М.П. Ізюмський // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – Вип. 2(51). – С. 6-8.
6. Кучеренко Ю.Ф. Методика оцінки загального стану автоматизованої системи військового призначення на основі визначення технічного стану комплексів засобів автоматизації, що її складають / Ю.Ф. Кучеренко // Системи об¬робки інформації. – 2017. – Вип. 3(149). – С. 118-120.
7. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. / Э. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2008. – 992 с.
8. Основы проектирования и эксплуатации автоматизированных систем управления военного назначения: учеб. пособ. / под ред. В.Л. Лясковского. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 188 с.
9. Кузин Л.Т. Основы кибернетики: В 2-х т. Т. 2. Основы кибернетических моделей: учеб. пособие для вузов / Л.Т. Кузин. – М.: Энергия, 1979. – 584 с.
10. Звиглянич С.М. Оцінка якості функціонування автоматизованих систем управління / С.М. Звиглянич, М.П. Ізюмський, О.В. Балабуха // Системи обробки інформації. – 2017. – Вип. 3(149). – С. 115-117.
11. Таха Хемди А. Введение в исследование операций, 7-е издание, пер. с англ. / А. Таха Хемди. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.
12. Горячева Т.И. Теория информации в системах связи: учеб. пособ. / Т.И. Горячева, В.Р. Милов. – Нижний Новгород: Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева, 2014. – 247 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Звиглянич С.М., Ізюмський М.П., Линник М.Ф. Підхід до оцінки якості функціонування пунктів управління. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 57-61. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.08.