1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Аналіз мобільних засобів зв`язку тактичної ланки управління військами

Аналіз мобільних засобів зв`язку тактичної ланки управління військами

С.В. Сальник, К.О. Єфанова, С.П. Бригадир
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті розглядаються мобільні засоби зв`язку тактичної ланки управління військами. З`ясовано завдання мобільних радіомереж при їх побудові. Дано визначення безпроводовим самоорганізуючим мережам. Охарактеризовано типи безпроводових самоорганізуючихся мереж, робота яких, ґрунтуються на наступних засобах, які застосовуються при побудові мережі: координатор, маршрутизатор та кінцевий при-стрій. Розглянуто основні характеристичні особливості найбільш застосовуємих радіозасобів в тактичній ланці управління військами збройних сил передових країн світу. Вказані основні рівні управління потоками даних, які розрізняють в телекомунікаційних мережах. Визначено основні вимоги до потоків даних в мобільних радіомережах та функції методів управління потоками даних в безпроводових самоорганізуючих мережах. Запропоновано забезпечити передачу даних мобільної радіомережі з використанням елементів інтелектуалізації мереж застосовуємих за умов нечіткої мережевої активності, що дозволить забезпечити можливість самоорганізації мобільних вузлів у радіомережу та прийняття ними рішень з управлінні вузло-вими та мережевими ресурсами в умовах невизначеності радіомереж, а передача різних видів трафіка забезпечить підрозділи тактичної ланки управління військами всією необхідною для прийняття управлінських рішень інформацією в режимі реального часу, що значно підвищить бойову ефективність даних підрозділів.


Ключові слова: тактична ланка управління військами, мобільні радіомережі, безпроводові самоорганізуючі мережі, засоби зв`язку, потоки даних, інтелектуалізація управління, traffic engineering

Список літератури

1. Mathiesen M. Wireless Ad-Hoc networks for industrial automation: trends and prospects / M. Mathiesen, G. Thonet, N. Aakvaag // Automation & Control. – March 2007. – Р. 26-31. wwww.dx.doi.org/10.3182/20050703-6-cz-1902.01170.
2. Шишаев М.Г. Cовременные технологии сетей типа Ad-hoc и возможные подходы к организации одноранговых телекоммуникационных сетей на базе мобильных устройств малого радиуса действия / М.Г. Шишаев, С.А. Потаман // Труды Кольского научного центра РАН. – 2010. – № 3. – С. 70-74.
3. Wireless Sensor Networks for Habitat Monitoring, in ACM International Workshop on Wireless Sensor Networks and Applications / A. Mainwaring, J. Polastre, R. Szewczyk, D. Culler, J. Anderson // (WSNA'02), 2002. – P. 88-97.
4. Стрюк О.Ю. Метод максимізації корисності MESH-радіомережі на основі показників сприйняття якості обслуговування абонентів / О.Ю. Стрюк // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України КПІ. – 2010. – № 2. – C. 131-140.
5. Lee K.A. Global On-Demand Routing Protocol for Mobile Ad Hoc Networks / K.A. Lee Kimm, Reinhart // Proceedings of IEEE NCA 2007, Boston, MA. – 2007.
6. Романюк В.А. Мобільні радіомережі (MANET) – основа побудови тактичних мереж зв’язку / В.А. Романюк // IV наук.-пр. семінар ВІТІ “Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення”. – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”. – 2007. – С. 5-18.
7. Harsch C. Secure position-based routing for VANETs / C. Harsch, A. Festag, P. Papadimitratos // Proceedings of IEEE 66th vehicular technology conference. – Sept. 2007. – P. 26-30.
8. Survey A. Hoc Networks (FANETs) / A Survey // Ad Hoc Netw. – 2013. – Vol. 11, № 3. – P. 1254-1270.
9. Сальник С.В. Перспективи розвитку мобільних радіомереж / С.В. Сальник, В.В Сальник // 70-та науково-технічна конференція Одеська національна академія зв’язку, 2015. – С. 14-17.
10. Офіційний сайт корпорації Нarris. Режим доступу: https://www.harris.com/sites/default/files/downloads/solutions/ rf-7800v-hh-handheld-vhf-tactical-combat-net-radio.pdf.
11. Офіційний сайт корпорації Aselsan. Режим доступу: www.aselsan.com.tr/en-us/capabilities/cpb1/Brochures/9671_vuhf_deniz/SRC-9671%20V-UHF%20Naval-Fixed%20Station%20Radio.pdf
12. Офіційний сайт корпорації Thales. Режим доступу: https://www.thalesgroup.com/fr/mbitr2-1
13. ELBiT SYSTEMS Land and C4. [Electronic resource]. – Aviable at: www.elbitsystems.com/Elbitmain/files/ Tadiran%20SDR%207200HH_2012.pdf.
14. Офіційний сайт корпорації Exelis. Режим доступу: www.exelisinc.com/solutions/High-Capacity-Data-Radio/Documents/Centaur-High-Capacity-Data-Radio-Spanish.pdf.
15. Офіційний сайт корпорації Exelis. Режим доступу: www.exelisinc.com/solutions/Soldier-Radio-Multifunctional/ Documents/Exelis-Soldier-Radio-Multifunctional.pdf.
16. Кучерявый Е.А. Управление трафиком и качество обслуживания в сети Интернет / Е.А. Кучерявый. – СПб.: Наука и техника, 2004. – 336 с.
17. Миночкин А.И. Методология оперативного управления мобильными радиосетями / А.И. Миночкин., В.А. Романюк // Зв’язок. – 2005. – № 2. – С. 53-58.
18. Жук П.В. Аналіз методів управління потоками даних в мобільних радіомережах (MANET) / П.В. Жук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2011. – № 33. – С. 147-155.
19. Дымарский Я.С. Управление сетями связи: принципы, протоколы, прикладные задачи / Я.С. Дымарский, Н.П. Крутякова, Г.Г. Яновский – М.: ИТЦ Мобильные телекоммуникации, 2003. – 384 с.
20. Сова О.Я. Постановка проблеми управління потоками даних у мобільних радіомережах з динамічною топологією / О.Я. Сова // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ КПІ. – 2010. – № 1. – С. 92-100.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сальник С. В. Аналіз мобільних засобів зв`язку тактичної ланки управління військами / С.В. Сальник, К.О. Єфанова, С.П. Бригадир  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 4(58). – С. 62-70. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.09.