1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойових дій та рекомендації щодо їх відновлення

Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойових дій та рекомендації щодо їх відновлення

С.М. Новічонок, О.А. Усачова, О.Б. Куренко, А.О. Романюк, І.В. Терентьєва
УДК 621.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У роботі розроблено методику визначення передбачуваної зони впливу та обсягів передбачуваних по-шкоджень системи електропостачання (СЕП) аеродромів Збройних Сил України в ході ведення бойових дій. Отримана методика дозволяє заздалегідь підготуватись до реагування на вплив противника, а саме: отримати вихідні дані для обирання способу відновлення елементів СЕП, визначення аварійного запасу ма-теріалів та устаткування СЕП, визначення необхідних сил та засобів для проведення відновлення. В свою чергу така інформація дозволяє скласти типові плануючі документи щодо реагування на вплив противника, визначити та призначити осіб, що будуть залучені для проведення відновлення елементів СЕП та провести відповідні тренування. На основі розробленої методики наведені рекомендації щодо відновлення елементів систем електропостачання, що у подальшому дозволить вжити заходів з додаткового захисту елементів СЕП, а також визначити необхідний обсяг сил і засобів для відновлення ушкоджених елементів.


Ключові слова: системи електропостачання, аеродром, відновлення ушкоджених елементів, засоби поразки, ступінь впливу, бойові дії

Список літератури

1. Уроки війни на Сході: авіаційна компонента. Уроки АТО: авіаційна компонента / “Народна армія” “Ветерани.UA”. – 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://veterano.com.ua/vijna/na-zakhysti-ukrainy/4696-uroki-vijni-na-skhodi-aviatsijna-komponenta.
2. Аналіз бойових дій в районі Іловайська після вторгнення російських військ 24–29 серпня 2014 р. / Міністерство оборони України, 19.10.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/news/2015/ 10/19/analiz-illovausk-14354/.19.
3. Тимчук Д. Бойовики обстріляли Донецький аеропорт з зенітних установок [Електронний ресурс] / Д. Тимчук // iPress.UA. – 2014. Режим доступу: http:// ipress.ua/news/boyovyky_obstrilyaly _donetskyy_ aeroport_ z_zenitnyh_ ustanovok__tymchuk_74046.html.
4. Vick Alan J. Air Base Attacks and Defensive Counters Historical Lessons and Future Challenges [Research Report] / Alan J. Vick. – RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2015.
5. Yokota members successfully repair transformer / Yokota Air Base. – Oct. 26, 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yokota.af.mil.
6. Unated States Air Force. Air Force Basic Doctrine, Organization, and Command. Air Force Doctrine Document 1. 14 October 2011.
7. Stillion, John, and David T. Orletsky, Airbase Vulnerability to Conventional Cruise-Missile and Ballistic-Missile Attacks: Technology, Scenarios, and U.S. Air Force Responses, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, MR-1028-AF, 1999. As of January 29, 2015. Режим доступу: http://www.rand.org/pubs/ monograph_ reports/MR1028.html].
8. Lagutin G.I. Military power supply units development prospects on the combat operations experience basis / G.I. Lagutin // Системи озброєння і військова техніка. – 2015. – № 3(43). – С. 45-48.
9. Ігнатьєв М.М. Підхід до розробки прогнозу найбільш ймовірного варіанту дій повітряного противника при нанесенні авіаційних ударів / М.М. Ігнатьєв // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2012. – № 2. – С. 83-86.
10. Наказ Міністерства оборони України “Правила визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України № 811 від 17.11.2014”.
11. Жарик О.М. Показники і критерії оцінки ефективності прикриття важливих державних об’єктів і угрупувань військ (сил) / О.М. Жарик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 3(9). – С. 18-26.
12. Жарик О.М. Вибір показника і критерію оцінки якості прикриття об’єктів Євро-2012 від терористичних актів з використанням літальних апаратів / О.М. Жарик // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2012. – № 2(8). – С. 29-32.
13. Михайлюк О.П. Ідентификація об’єктів підвищеної небезпеки: навч.-метод. посіб. / О.П. Михайлюк, В.В. Олійник, А.О. Михайлюк. – Х.: УЦЗУ, 2007. – 190 с.
14. Розробка комплексної методики обґрунтування доцільного комплексу заходів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України при переводі їх на експлуатацію за технічним станом / С.М. Новічонок, О.Б. Куренко, О.А. Усачова, С.І. Борових // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2017. – № 1(26). – С. 41-45. https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.08.
15. Романов В.Г. В.Г. Романов, Глазырин Ю.А. Методики, таблицы и графики для проведения расчетов по эффективности поражения типовых целей: учеб. пособ. /. – М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1986. – 79 с.
16. Автоматизация поддержки принятия управленческих решений с помощью интеллектуальных систем / И.Б. Сироджа, Л.А. Волобуева, А.Б. Куренко, В.А. Постернакова // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – 2008. – № 40. – С. 150-157.
17. Новічонок С.М. Розробка загальної методики прийняття рішень з розподілу державних ресурсів, призначених для виконання завдань наземного забезпечення дій авіації на базі об’єктно-діяльнісного підходу / С.М. Новічонок, О.А. Дробот, О.М. Усачов // Системи озброєння і військова техніка. – 2008. – № 3. – С. 147-150.
18. Експертне оцінювання стану матеріально-технічних засобів в умовах недостатнього фінансування / С.М. Новічонок, В.О. Абрашин, О.Б. Куренко, М.Б. Старостенко // Системи озброєння і військова техніка. – 2009. – № 3(19). – С. 110-113.

Бібліографічний опис для цитування:
Новічонок С.М., Усачова О.А., Куренко О.Б., Романюк А.О., Терентьєва І.В. Визначення очікуваного впливу противника на системи електропостачання аеродромів у ході ведення бойових дій та рекомендації щодо їх відновлення. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 80-88. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.11.