1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Динаміка підресореної частини колісних легкоброньованих машин та ефективність ведення вогню із встановленої на неї стрілецької зброї

Динаміка підресореної частини колісних легкоброньованих машин та ефективність ведення вогню із встановленої на неї стрілецької зброї

М.Б. Сокіл, Р.А. Нанівський, Н.М. Гузик, О.В. Ємельянов
УДК 629.113
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У даній статті проведено дослідження впливу швидкості руху легкоброньованих машин та основних параметрів, які описують нелінійну силову характеристику їх системи підресорювання на вертикальні коливання підресореної частини, а також вплив коливань кузову на точність стрільби із встановленого на неї додаткового озброєння. Проведено аналіз підвіски колісних легкоброньованих машин, для покращення її силових характеристик,з метою підвищення стійкості її руху та зменшення негативного впливу коливань на ведення вогню з ходу та екіпаж машини. Показано властивості даної системи підресорювання на веден-ня стрільби, що зумовлені їх рухом по пересіченій місцевості.


Ключові слова: система підресорювання, коливання, амплітуда, дальність вистрілу

Список літератури

1. Hrubel M. Influence of characteristics of wheeled vehicle suspensions of its road-holding along curved stretches of track / M. Hrubel, R. Nanivskyi, M. SokilR // Science & militariy. Liptovscy Mikulas, Slovak Republska. – 2014. – Vol. 9, № 1. – рp. 15-19.
2. Longitudinal-angular oscillation of wheeled vehicles with non-linear power characteristics of absorber system / O. Lyashuk, M. Sokil, T. Pyndus, O. Marunych // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. – 2016. – № 2(83). – pp. 82-89.
3. Дущенко В.В. Проблемы выбора параметров систем подрессоривания транспортных средств и пути их решения / В.В. Дущенко, С.М. Воронцов // Системотехника на автомобильном транспорте: мат-лы Республ. научн.-пр. конф. – Х: ХАДУ, 1998. – С. 56-60.
4. Сокіл Б.І. Вплив характеристики підвіски на вертикальні та поздовжньо-кутові коливання корпусу армійських автомобілів багатоцільового призначення / Б.І. Сокіл, Р.А. Нанівський, М.Г. Грубель // Проблемні питання розвитку озброєння і військової техніки: тези доповідей 4-ї НТК. – К.: ЦНДІ. – 2013. – С. 205-206.
5. Сокіл Б.І. Власні вертикальні коливання корпусу автомобіля з урахуванням нелінійних характеристик пружної підвіски / Б.І. Сокіл, Р.А. Нанівський, М.Г. Грубель // Автошляховик України: науково-виробничий журнал. – 2013. – № 5 (235). – С. 15-18.
6. Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики: учеб. пособ. для ун-тов / Н.Н. Моисеев. – М.: Наука, 1981. – 400 с.
7. Сеник П.М. Асимптотический метод и периодические Ateb-функци в теории существенно нелинейных колебаний / П.М. Сеник, И.П. Смерека, Б.И. Сокил // В сб. Асимптотические и качественные методы в теории дифференц. уравнений. – К.: Изд-во Ин-та математики, 1977. – С. 143-156.
8. Боголюбов Н.Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский. – М.: Наука, 1974. – 504 с.
9. Тичинська Л.М. Теорія ймовірностей. Ч. 1. Історичні екскурси та основні теоретичні відомості / Л.М. Тичинська, А.А. Черепащук. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 112 с.
10. Стрільба артилерії / В.М. Петренко, В.Є. Житник, В.І. Макеєв, Ю.Є. Репіло, О.П. Мешков. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 757 с.
11. Вахнін О.В. Скорочені таблиці стрільби для 152-ММ самохідної гаубиці 2С3 / О.В. Вахнін, О.В. Подлєсний. – Львів: Національна академія сухопутних військ, 2016. – 115 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Динаміка підресореної частини колісних легкоброньованих машин та ефективність ведення вогню із встановленої на неї стрілецької зброї / М.Б. Сокіл, Р.А. Нанівський, Н.М. Гузик, О.В. Ємельянов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 4(58). – С. 94-100. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.13.