1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества

Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества

Г.Г. Зубрицька
УДК 378:316.344.3:519.876.5(438)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Освіта є однією з основних складових людського капіталу та активно впливає на різні аспекти соціального розви-тку суспільства. У статті на основі даних Головного статистичного управління Польщі за 2005–2015 роки отримано ряд економетричних моделей, які підтверджують соціальні та культурні переваги вищої освіти, свідчать про збере-ження її значущості за оцінками населення. Показано, що в умовах економічних криз, демографічних стрибків і зрос-тання безробіття освіта може грати роль соціально-стабілізуючого фактора суспільства.


Ключові слова: рівень освіти, соціальний розвиток, економетрична модель, Польща

Список літератури

1. Струмилин С.Г. Хозяйственное значение народного образования / С.Г. Струмилин. – М.: Экономическая жизнь, 1924. – 29 с.
2. Haynes Ch.J. Education and economic development / Ch.J. Haynes // ERIC Clearinghouse on Educational Management. – 1987. Р. 2.
3. Krueger A.B. Education for growth: Why and for whom? / A.B. Krueger, M. Lindahl // Journal of economic literature. –2001. – № 39(4). Р. 1101-1136.
4. Коротаев А.В. Арабская весна как триггер глобального фазового перехода? / А.В. Коротаев, А.Р. Шишкина, Л.М. Исаев // Полис. Политические исследования. –2016. – № 3. – С. 108-122. https://doi.org/10.17976/jpps/2016.03.09.
5. Коротаев А.В. Египетская революция 2011 года: социодемографический анализ / А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина // Историческая психология и социология истории. – 2011. – Т. 4. – № 2. – С. 22.
6. Официальный сайт информационного агентства УНИАН. Охват населения Украины высшим образованием составляет 76% – Институт демографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unian.net/society/1023768-ohvat-naseleniya-ukrainyi-vyisshim-obrazovaniem-sostavlyaet-76-institut-demografii.html.
7. Официальный сайт Статистического управления Польши. Рынок труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stat.gov.pl/.
8. Официальный сайт International Forbes. The World's Billionaires 2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.com/billionaires/#48a40576251c.
9. Shultz T. Human Capital in the International Encyclopedia of the Social Sciences / T. Shultz. New York, 1968.
10. Becker G. Human Capital National Bureau of Economic Research / G. Becker. New York, 1964.
11. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях “новой экономики” / Л. Гохберг // Вопросы экономики. – 2003. – № 3. С. 26-44.
12. Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний и мифы современной теории / Г.Б. Клейнер // Высшее образование в России. – 2006. – № 9. С. 32.
13. Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013.
14. Pijoan-Mas J. Heterogeneity in expected longevities / J. Pijoan-Mas, J.V. Ríos-Rull // Demography. – 2014. – № 51(6). C. 2075-2102. http://dx.doi.org/10.1007/s13524-014-0346-1.
15. Официальный сайт The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Health at a Glance 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oecd.org/health/health-systems/health-at-a-glance-19991312.htm.
16. Латов Ю.В. Экономические детерминанты преступности в зарубежных странах (обзор криминометрических исследований) / Ю.В. Латов // Journal of Institutional Studies. – 2011. № 3.1 С. 135.
17. Kądziołka K. Bezrobocie, ubóstwo i przestępczość w Polsce. Analiza zależności na poziomie województw, Studia Ekonomiczne / K. Kądziołka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015. № 242. Р. 71-72.
18. Lochner L. Education, Work and Crime: A Human Capital Approach / L. Lochner // International Economic Review. – 2004. – Vol. 45. Р. 811-843.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Зубрицька Г.Г. Анализ влияния уровня образования на отдельные показатели социального развития общества. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 113-118. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.16.