1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Актуальні тактичні і оперативні задачі як основа формування компетентностей та змістових модулів навчальних дисциплін оперативно-тактичного блоку

Актуальні тактичні і оперативні задачі як основа формування компетентностей та змістових модулів навчальних дисциплін оперативно-тактичного блоку

Т.А. Сутюшев
УДК 355.233
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Викладаються елементи вихідних емпіричних основ воєнної дидактики. Як результат узагальнення ем-піричного досвіду наукового знання пропонується пояснювальна схема підготовки військових фахівців з дис-циплін оперативно-тактичного блоку. Пояснюється необхідність щільного зв’язку процесу формування компетентностей та змістових модулів зазначених дисциплін з переліком актуальних тактичних та опе-ративних задач. Наводиться структура змістового модулю з основою у вигляді комплексної тактичної (оперативної) задачі.


Ключові слова: тактичні і оперативні задачі, компетентності, змістові модулі

Список літератури

1. Тактическая подготовка / С.И. Варченко, А.В. Быков, Н.А. Жадобин, В.Ф. Петушков, Н.П. Моисеенко. – М.: Аппарат управления военно-учебных заведений Сухопутных войск Министерства обороны СССР, 1988. – 340 с.
2. Меримский В.А. Тактическая подготовка мотострелковых и танковых подразделений / В.А. Меримский. – М.: Воениздат, 1986. – 352 с.
3. Постанова Кабінету Міністрів України № 1410 від 15 грудня 1997 р. “Концепція військової освіти в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1410-97-%D0%BF.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 “Положення про підготовку фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1410-97-%D0%BF.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410 “Положення про Координаційну раду з питань військової освіти” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/1410-97-%D0%BF.
6. Наказ Міністра оборони України № 399 від 30.10.1998 р. “Інструкція про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0784-98/stru.
7. Біжан І.В. Організація навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи у вищій військовій школі / І.В. Біжан. – Харків: ХВУ, 2001. – 410 с.
8. Закон Украины “О высшем образовании” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
9. Корегування загальновійськової підготовки курсантів молодших курсів навчання (шифр “Командир”) [Текст]: звіт про НДР (заключ.). Харк. ін-т Військово-Повітряних сил ЗС України
наук. кер. Т.А. Сутюшев
відп. викон. В.М. Соколов. – Х., 2003. – 176 c.
10. Воєнна доктрина України. Затверджено Указом Президента України від 15 серпня 2004 року №648/2004 зі змінами, внесеними Указом від 15 липня 2004 року №800/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/648/2004.
11. Закон України “Про задачі внутрішньої і зовнішньої політики” // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. – № 40. – С. 527).
12. Указ Президента України № 389 від 8 червня 2012 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію воєнної доктрини України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http/zakon 2.rada.gov/ua/lows/390/2012.
13. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014. – № 37-38. ст. 2004.
14. Воєнна доктрина України. Затверджено Указом Президента України від 24 вересня 2015 року №555/2015.
15. Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України. Затверджено Указом Президента України від 14 березня 2016 року №92/2016.
16. Коритчук В.В. Реализация компетентностного похода в подготовке офицеров ракетних войск и артиллерии [Текст] / В.В. Коритчук, С.А. Доценко // Военная мысль. – 2012. – №12. – С. 50-57.
17. Сутюшев Т.А. Окремі питання розвитку навчально-методичної та наукової роботи у вищому військовому навчальному закладі, можливі підходи до їх вирішення [Текст] / Т.А. Сутюшев // Честь і закон. – 2016. – № 2. – С. 26-33.
18. Сутюшев Т.А. Сучасні виміри вищого військового навчального закладу [Текст] / Т.А. Сутюшев, В.І. Воробйов // Честь і закон. – 2017. – № 2. – С. 67-72.
19. Щипанський П.В. Формування нової парадигми військової освіти [Текст] / П.В. Щипанський, Р.І. Тимошенко, С.М. Салкуцан // Наука і оборона. – 2017. – № 2. – С. 37-42.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Сутюшев Т.А. Актуальні тактичні і оперативні задачі як основа формування компетентностей та змістових модулів навчальних дисциплін оперативно-тактичного блоку. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2018. № 4(58). С. 128-134. https://doi.org/10.30748/zhups.2018.58.18.