1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(58)'2018
  5. Технології покращення фільтрувальних систем для нейтралізації небезпечних хімічних речовин

Технології покращення фільтрувальних систем для нейтралізації небезпечних хімічних речовин

О.В. Галак, М.Д. Сахненко, О.В. Косарев, О.В. Брянкін, О.В. Лінивцев
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено аналіз існуючих фільтрувальних систем засобів індивідуального захисту органів дихання держав НАТО та Російської Федерації, які захищають особовий склад та населення від різних видів небезпечних хімічних речовин. Не існує таких типів фільтрів, які захищають від всіх видів небезпечних хімічних речовин. В сучасних умовах застосування терористичними організаціями зброї масового ураження, збройний конфлікт у Сирії, під час якого було застосовано хімічну зброю, загострення ситуації на Сході України де знаходиться велика кількість небезпечних хімічних підприємств, порушення деякими державами Міжнародної конвенції Організації Об’єднаних Націй про заборону використан-ня хімічної зброї, існує висока вірогідність застосування диверсійно-розвідувальними силами, іншими незаконно утвореними антидержавними формуваннями здійснення терористичних актів та диверсій високотоксичних отруйних речовин в обсязі, що унеможливлює їх бойове застосування з метою ураження живої сили (населення, військ). Наведено рекомендіції покращення роботи фільтруючих систем від небезпечних хімічних речовин, за рахунок додаткового вве-дення в конструкцію фільтровентиляційних установок (агрегатів), каталітичних матеріалів для знешкодження токсинів різної природи. Такий підхід дозволить без істотних конструкційних змін та суттєвих матеріальних витрат підвищити експлуатаційні характеристики фільтровентиляційних систем за рахунок додаткового встановлення у фільтр-поглинач решітки ( сітки) з нанесеним шаром каталітичного матеріалу із оксидів титану. На поверхні TiO2 можуть бути окислені (мінералізовані) до СО2 і H2O практично будь-які органічні речовини. Для подальшого уловлю-вання небезпечних хімічних речовин буде використовуватись фотокаталітичний метод очищення повітря, в якому в ролі фотокаталізатору використовуються оксиди титану. Триває робота щодо покращення системи колективного захисту стаціонарних споруд та бронетанкової техніки з використанням оксидних каталізаторів на титанових сплавах з подальшим удосконаленням для ефективної нейтралізації небезпечних хімічних речовин.


Ключові слова: фільтрувальна система, засоби індивідуального захисту, оксид титану, небезпечні хімічні речовини, особовий склад, органи дихання

Список літератури

1. Казмірчук Р.В. Джерела та фактори виникнення небезпечної екологічної обстановки в зоні територіальної оборони. сили та засоби виявлення та оцінки / Р.В. Казмірчук, В.В. Ларіонов, В.В. Ільченко // Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист. – 2010. – Вип. 1. – С. 145-153.
2. Яцюк О.П. Прогнозування наслідків впливу (викидку) небезпечних хімічних речовин у разі аварії на хімічно-небезпечних об’єктах [Електронний ресурс] / О.П. Яцюк. – Режим доступу: www.ournals.uran.ua/index.php/2223-1609/ article/.../109822.
3. AVEC Manufacturer AVEC CHEM s.r.o. Chrudimska 1555 535 01 Prelouc Czech Republic 2015.
4. Средства индивидуальной защиты Аякс-текстиль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://respiratory. com.ua/products/filtr-kombinirovannyi-briz-3001-a1r1-(mkf)-1773.html.
5. Петров І.В. Особливості ураження і захист людей при аварії на хімічно небезпечних об’єктах [Електронний ресурс] / І.В. Петров. – Режим доступу: www.mnau.edu.ua/files/02_02.../petrov/petrov-ouzla.pdf.
6. Сахненко Н.Д. Конверсионные и композиционные покрытия на сплавах титана: моногр. / Н.Д. Сахненко, М.В. Ведь, М.В. Майба. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2015. – 176 с.
7. Study of synthesis and properties of manganese-containing oxide coatings on alloy VT1-0 / N. Sakhnenko, M. Ved, A. Karakurkchi, A. Galak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 3, № 5(81). – P. 37-43. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.69390.
8. Галак О.В. Фільтровентиляційні установки сучасності на бронеоб’єках типу Т-64 / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, Ю.Ю. Кошкаров // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 1(50). – С. 147-150.
9. Галак О.В. Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, Я.В. Грибинюк // Системи озброєння і військова техніка. – 2016. – № 4 (48). – С. 5-9.
10. Пропозиції щодо подальшого вдосконалення засобів колективного захисту за досвідом антитерористичної операції / О.В. Галак, Г.В. Каракуркчі, М.Д. Сахненко, М.В. Ведь // Збірник наукових праць Військової академії. – Одеса. – 2017. – № 2 (8). – С. 15-19.