1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Робастне оцінювання доплерівської частоти та її похідних вищого порядку для сигналу, відбитого від інтенсивно маневруючого об'єкту

Робастне оцінювання доплерівської частоти та її похідних вищого порядку для сигналу, відбитого від інтенсивно маневруючого об'єкту

І.В. Баришев, М.Л. Усс, Радван Мухамед Жавад Кадім
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуто оцінювання доплерівської частоти та її похідних вищого порядку по когерентній пачці імпульсів великої тривалості. Отримав розвиток підхід вимірювання доплерівської частоти та її похідних вищого порядку за допомогою дроблення пачки імпульсів на фрагменти меншої довжини. При оцінюванні доплерівського зсуву частот за фрагментом сигналу з малим відношенням сигнал / шум висока ймовірність аномальних вимірювань в кожному з фрагментів. Запропоновано алгоритм робастного оцінювання доплерівської частоти та її похідних на основі алгоритму MLSAC. Показано, що він зберігає свою працездатність, коли ймовірність аномальних вимірювань досягає 0,9 (вимірювання доплерівської частоти є аномальними в дев'яти з десяти фрагментів сигналу) в порівнянні з 0,7 для існуючого алгоритму, раніше запропонованого авторами. Це може дозволити вимірювати параметри руху об'єкта з меншою помітністю на тій же дальності або об'єкта з тією ж помітністю на більшій дальності.


Ключові слова: оцінка доплерівської частоти, алгоритм MLSAC, об'єкт, що маневрує

Список літератури

1. Влияние интенсивного маневрирования целей на показатели эффективности системы первичной обработки сиг-налов в бортовых РЛС / А.Р. Ильчук, В.И. Меркулов, О.Ф. Самарин, И.А. Юрчик // Радиотехника. – 2003. – № 6. – С. 58-63.
2. Когерентное последовательное обнаружение сигналов в импульсно-доплеровских РЛС / В.А. Родзивилов, М.М. Черных, В.В. Кузубов, А.И. Буров, П.В. Голосов // Радиотехника. – 1998. – № 4. – 96 с.
3. Фарина А. Цифровая обработка радиолокационной информации. Сопровождение целей / А. Фарина, Ф. Студер. – М.: Радио и связь, 1993.
4. Канащенков А.И. Облик перспективных бортовых радиолокационных систем. Возможности и ограничения / А.И. Канащенков, В.И. Меркулов, О.Ф. Самарин. – М.: ИПРЖР, 2002.
5. Барышев И.В. Измерение высших производных доплеровской частоты когерентной пачки импульсов, отражен-ной от высокоманевренного объекта / И.В. Барышев, М.Л. Усс, М. Радван // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008. – № 1. – C. 43-55.
6. Torr P.H.S. MLESAC: A New Robust Estimator with Application to Estimating Image Geometry / P.H.S. Torr, A. Zis-serman // Computer Vision and Image Understanding. – 2000. – Vol. 78. – P. 138-156. http://dx.doi.org/10.1006/cviu.1999.0832.
7. Барышев И.В. Сокращение времени поиска интенсивно маневрирующего объекта по доплеровской частоте и ее производным высшего порядка путем дробления отраженного сигнала / И.В. Барышев, М.Л. Усс, Р.М. Джавад // Радио- техника. – 2010. – № 160. – С. 339-350.
8. Friedman J. The elements of statistical learning / J. Friedman, T. Hastie, R. Tibshirani // Springer series in statistics. – New York, NY, USA, 2001. – Vol. 1.