1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Система електронного голосування на основі технології блокчейн

Система електронного голосування на основі технології блокчейн

О.М. Букраба, Ф.С. Мазепа, К.Р. Карнишов, О.О. Яковенко, Н.І. Кушніренко
Системи обробки інформації. — 2018. — № 4(155). С. 41-46.
УДК 004.056.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена розробці системи електронного голосування, яка реалізована на основі технології блокчейн. У статті проаналізовані основні недоліки існуючих системи електронного голосування та запропонована принципово нова система електронного голосування, яка гарантує збереження голосів виборців незмінними, дозволяє виборцю віддати свій голос дистанційно за допомогою смартфону або персонального комп’ютеру, а також переконатися, що голос був зарахований вірно, при цьому система забезпечує таємність голосування.


Ключові слова: система електронного голосування, технологія блокчейн, електронний цифровий підпис, хеш сума

Список літератури

1. Постанова Верховної Ради України “Про схвалення Концепції запровадження системи електронного голосу- вання в Україні” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DF87900A.html/.
2. Сіденко І.Г. Перспективи впровадження електронного голосування в Україні [Електронний ресурс] / І.Г. Сіденко // Харків, 2012. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/conf/2012-2/doc/1/12.pdf/.
3. Gritzalis Dimitris. Secure Electronic Voting [Electronic resource] / Dimitris Gritzalis // 7th Computer Security Incidents Response Teams Workshop. – 2002. – P. 5-14. – Available at: https://www.terena.org/activities/tf-csirt/meeting7/gritzalis-electronic-voting.pdf.
4. Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка”. Впровадження електронного голосування в України: проблеми та перспективи.– Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/33188/1/056-126-127.pdf.
5. The Official Site of Hart Intercivic eSlate. [Electronic resource]. – Available at: https://www.verifiedvoting.org/resources/voting-equipment/hart-intercivic/eslate/.
6. Electronic Voting Machines versus Traditional Methods: Improved Preference, Similar Performance / Sarah P. Everett, Kristen K. Greene, Michael D. Byrne, Dan S. Wallach, Kyle Derr, Daniel Sandler and Ted Torous // Proceedings of Measuring, Business, and Voting. – Florence, Italy. – April 5-10, 2008.
7. Electronic Voting Offers Opportunities and Presents Challenges [Electronic resource]. – Available at: https://www.gao.gov/new.items/d04766t.pdf/.
8. Federal Efforts to Improve Security and Reliability of Electronic Voting Systems Are Under Way, but Key Activities Need to Be Completed [Electronic resource]. – Available at: https://www.gao.gov/assets/250/247851.pdf/.
9. Конституция Украины, принятая на пятой сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года с изменениями и дополнениями согласно Закону Украины “О внесении изменений к Конституции Украины” №2222-IV. – Харьков: ФЛП Спивак Т.К., 2010. – 48 с.
10. Офіціальний сайт Blockchain technology “Advantages & disadvantages of blockchain technology” [Electronic re-source]. – Available at: https://blockchaintechnologycom.wordpress.com/2016/11/21/advantages-disadvantages/.
11. Офіціальний сайт Blockchain Labs “What Are Consortium Blockchains?” [Electronic resource]. – Available at: https://www.blockchainlabs.asia/news/what-are-consortium-blockchains/.
12. Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations / Ethereum. – CreateSpace Independent Publishing Platform. – 2016. – 360 p.
13. Офіціальний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. Державний земельний кадастр пе- рейшов на технологію Blockchain [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/24722/.
14. Coutinho S.C. The Mathematics of Ciphers: Number Theory and RSA Cryptography / S.C. Coutinho. – A K Pe-ters/CRC Press
1 edition. – 1999. – 198 p.

Бібліографічний опис для цитування:
Букраба О.М., Мазепа Ф.С., Карнишов К.Р., Яковенко О.О., Кушніренко Н.І. Система електронного голосування на основі технології блокчейн. Системи обробки інформації. 2018. № 4(155). С. 41-46. https://doi.org/10.30748/soi.2018.155.06.