1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Математична модель впливу евтрофікації на структуру і динаміку відносин в озерному зоопланктоні

Математична модель впливу евтрофікації на структуру і динаміку відносин в озерному зоопланктоні

О.В. Висоцька, А.І. Бих, А. І. Печерська, Ю.Г. Беспалов, Р.В. Матвієнко, А.Л. Тарасова
Анотації на мовах:


Анотация: Представлені результати математичного моделювання впливу евтрофікації на структуру і динаміку відносин в озерному зоопланктоні. Отримані результати дозволили виділити системні параметри, зміна яких пов'язана з ризиком масового розвитку токсичних ціанобактерій в евтрофікованому водоймищі. Такими параметрами є різниці нормалізованих значень чисельності таких груп зоопланктону як Rotatoria і Daphnia, а також Rotatoria і Diaptomidae. Отримані результати можуть бути використані при розробці інформаційної системи визначення ризику розвитку токсичних ціанобактерій в досить широкому класі евтрофікованих водойм.


Ключові слова: динамічні системи, евтрофікація, зоопланктон, системні параметри, токсичні ціанобактерії

Список літератури