1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Особливості оброблення результатів і оцінювання невизначеності вимірювань міжлабораторних порівняльних випробувань для калібрувальних лабораторій

Особливості оброблення результатів і оцінювання невизначеності вимірювань міжлабораторних порівняльних випробувань для калібрувальних лабораторій

О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко
Анотації на мовах:


Анотация: Міжлабораторні порівняння є однією з форм експериментальної перевірки діяльності лабораторій з метою визначення технічної компетентності у певному виді діяльності. Програму Міжлабораторних порівнянь розробляють з урахуванням вимог національних стандартів ДСТУ ISO/IEC 17025, ДСТУ EN ISO/IEC 17043, ДСТУ ISO 13528, які гармонізовані з відповідними міжнародними та європейськими стандартами. Міжлабораторні порівняння для калібрувальних лабораторій (КЛ) здійснюються компетентними провайдерами. Для оцінювання результатів участі КЛ в таких випробуваннях використовуютья критерії, встановлені провайдерами порівнянь для забезпечення якості калібрування для певного виду вимірювань. Основним завданням провайдера є визначення опорного вимірюваного значення та його невизначеності. Існують різні алгоритми оброблення результатів міжлабораторних порівнянь, які базуються на статистичних методах. Вибір конкретного методу оцінювання результатів випробувань залежить від виду досліджуваного зразка, особливостей випробувань і кількості лабораторій, що беруть участь в випробуваннях. Міжлабораторні порівняння КЛ можуть базуватися на трьох основних типах організації порівнянь, коли провайдерами (референтними лабораторіями) можуть бути: національні метрологічні інститути (НМІ); акредитована КЛ; акредитовані провайдерами, які не є НМІ або акредитованими КЛ. Пропонується проводити перевірку узгодженості отриманих результатів міжлабораторних порівнянь за допомогою критерію χ2. У разі отримання неузгоджених даних проводять аналіз з метою відхилення цих даних або для подальшого узгодження шляхом уточнення застосованих показників. Це сприятиме отриманню більш надійних результатів міжлабораторних порівнянь акредитованих КЛ та випробувальних лабораторій, а також підвищить конкурентоспроможність національних виробників.


Ключові слова: міжлабораторні порівняння, калібрувальна лабораторія, невизначеність вимірювання, зразок порівняння, національний метрологічний інститут

Список літератури

1. Velychko O. The implementation of general guides and standards on regional level in the field of metrology / O. Vely-chko, T. Gordiyenko // Journal of Physics: Conf. Series, IOP Publication. – 2010. – Vol. 238, No. 1. – 012044. – 6 p.
2. Velychko O. The estimation of the measurement results with using statistical methods / O. Velychko, T. Gordiyenko // Journal of Physics: Conf. Series, IOP Publication. – 2015. – Vol. 588. – 012017. – 6 p.
3. Velychko O. Evaluation of competence of the experts in field of metrology and instrumentations / O. Velychko, T. Gordiyenko // XXI IMEKO World Congress “Measurement in Research and Industry”, 2015. – Prague, Czech Republic, 5 p.
4. Velychko O. Interlaboratory comparisons of the calibration results of time meters / O. Velychko, S. Shevkun, T. Gordiyenko, O. Mescheriak // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – No. 1/9 (91). – P. 4-11.
5. ISO/IEC 17025. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. – 2005.
6. EN ISO/IEC 17043. Conformity assessment. General requirements for testing laboratory qualifications. – 2010.
7. ISO 13528. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. – 2005.
8. Efremova N.Yu. Experience in evaluating the data of inter-laboratory comparisons for calibration and verification labo-ratories / N.Yu. Efremova, А.G. Chunovkina // Measurement Techniques. – 2007. – No. 50(6). – Р. 584-592.
9. Chunovkina A. Interlaboratory comparisons. Practical approach for data evaluation / A. Chunovkina, N. Zviagin, N. Burmistrova // XX IMEKO World Congress “Metrology for Green Growth”. – Busan, Republic of Korea, 2012. – 5 р.
10. Jackson G.S. A Bayesian approach to an interlaboratory comparison / G.S. Jackson, P. Muzikar, B. Goehring // Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. – 2015. – Vol. 141. – P. 94-99.
11. Briggs P. Proficiency testing for calibration laboratories / P. Briggs // XX IMEKO World Congress “Metrology for Green Growth”. – Busan, Republic of Korea, 2012. – 5 р.
12. Acko B. Verification of Software Applications for Evaluating Interlaboratory Comparison Results / B. Acko, S. Bre-zovnik, B. Sluban // Procedia Engineering. – 2014. – Vol. 69. – P. 263-272.
13. Beckert S.F. Interlaboratory comparison of roughness measurement: Application of Algorithm A of ISO 13528: 2015 in determining the designated value and the standard deviation / S.F. Beckert, G.E. Fischer // XXII IMEKO World Congress “Knowledge Through Measurement”. – Belfast, UK, 2018. – 4 p.
14. Ефремова Н.Ю. Особенности анализа данных межлабораторных сличений, проводимых в аккредитованных ка-либровочных лабораториях / Н.Ю. Ефремова, С.А. Качур // Системы обработки информации. – 2006. – № 7 (56). – С. 22-25.
15. Bermanec L.G. Interlaboratory comparison in the pressure range from 0 to 2 MPa for accredited calibration laboratories / L.G. Bermanec, D. Zvizdic // Int. J. Metrol. Qual. Eng. – 2015. – Vol. 6, No. 3. – 307. https://doi.org/10.1051/ijmqe/2015021.
16. Inter-laboratory comparison of small water flow calibration facilities with extremely low uncertainty / N. Furuichi, Y. Terao, S. Ogawa, L. Cordova, T. Shimada // Measurement. – 2016. – Vol. 91. –P. 548-556.
17. Flow rate quality assessment through interlaboratories comparison / M.-A. Anghel, A. Sălceanu, F. Iacobescu, M.M. Poenaru // XXII IMEKO World Congress “Knowledge Through Measurement”. – Belfast, UK, 2018. – 4 p.
18. Active power quality assessment through interlaboratories comparison / M.M. Poenaru , F. Iacobescu, A.-C. Anghel, A. Sălceanu, M.-A. Anghel //21th IMEKO TC4 International Symposium “Understanding the World through Electrical and Elec-tronic Measurement”. – Budapest, Hungary, 2016. – P. 224-228.
19. Оценка технической компетентности посредством участия в межлабораторных сличениях / Т.П. Петкова, И.К. Христов, Б.И. Борисов, С.Т. Петров // Системи обробки інформації. – 2013. – № 3(110). – С. 82-85.
20. Iacobescu F. Reactive Power Quality Assessment through Interlaboratories Comparison / F. Iacobescu, M.-M. Poenaru, M.-A. Anghel // 22th IMEKO TC 4 Symposium “Supporting World development through electrical and electronic measure-ments”. – Iasi, Romania, 2017. – P. 13-19.
21. Poenaru M.-M. Length сalibration Quality assessment through Interlaboratories Comparison / M.-M. Poenaru, F. Iacobescu, M.-A. Anghel // 22th IMEKO TC 4 Symposium “Supporting World development through electrical and electronic measurements”. – Iasi, Romania, 2017. – P. 20-26.
22. Poenaru M.-M. Pressure Calibration Quality Assessment through Interlaboratories Comparison / M.-M. Poenaru, F. Iacobescu, M.-A. Anghel // 22th IMEKO TC 4 Symposium “Supporting World development through electrical and electronic measurements”. – Iasi, Romania, 2017. – P. 27-32.
23. Vickers hardness quality assessment through interlaboratories comparison / A. Sălceanu, M.-A. Anghel, F. Iacobescu, M.M. Poenaru // XXII IMEKO World Congress “Knowledge Through Measurement”. – Belfast, UK, 2018. – 4 p.
24. Claudio J. Brazilian energy interlaboratory program applicative / J. Claudio, M. Costa // XX IMEKO World Congress “Metrology for Green Growth”. – Busan, Republic of Korea, 2012. – 6 p.
25. Sandu I. Interlaboratory comparison / I. Sandu, L. Dragomir // 15th IMEKO TC 4 Symposium on Novelties in Electri-cal Measurements and Instrumentations. – Iasi, Romania, 2007. – 4 p.
26. Considerations on the influence of travelling standards instability in an interlaboratory comparison program / J.J.L. Sousa, L.T.S. Leitão, M.M. Costa, M.C. Faria // XX IMEKO World Congress “Metrology for Green Growth”. – Busan, Republic of Korea, 2012. – 4 p.
27. ISO/IEC Guide 98-3. Uncertainty of measurement. – Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995). – ISO, 2008.
28. EA-4/02 M. Evaluation of the Uncertainty of Measurement In Calibration. – EA, 2013.
29. CIPM MRA-D-05. Measurement comparisons in the context of the CIPM MRA. – BIPM, 2013.
30. CIPM MRA-D-04. Calibration and Measurement Capabilities in the context of the CIPM MRA. – BIPM, 2013.
31. ILAC P-10. ILAC Policy on Traceability of Measurement Results. – ILAC, 2002.
32. EA-2/10. EA Policy for Participation in National and International Proficiency Testing Activities. EA, 2001.
33. Cox M.G. The evaluation of key comparison data / M.G. Cox // Metrologia. – 2002. – Vol. 39. – P. 589-595.
34. Cox M.G. The evaluation of key comparison data: determining the largest consistent subset / M.G. Cox // Metrologia. – 2007. – Vol. 44. – P. 187-200.
35. Mana G. Model selection in the average of inconsistent data: an analysis of the measured Planck-constant values / G. Mana, E. Massa, M. Predescu // Metrologia, 2012. – Vol. 49. – P. 492-500.
36. CООМЕТ R/GM/14. Guidelines on COOMET key comparison evaluation. – CООМЕТ, 2016.
37. CООМЕТ R/GM/19. Guidelines on COOMET supplementary comparison evaluation. CООМЕТ, 2016.
38. Velychko O. Linking Results of International Comparisons of the National Standard and the National Inter-Laboratory Comparisons / O. Velychko, T. Gordiyenko // Journal of Physics: Conf. Series, IOP Publication, 2018. – Vol. 1065. – 072004. – 4 p.