1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Про встановлення інтервалів між калібруваннями засобів вимірів

Про встановлення інтервалів між калібруваннями засобів вимірів

О.О. Данилов, Д.В. Спутнова, Ю.Г. Тюріна
Анотації на мовах:


Анотация: Припускаючи, що складова від нестабільності засобу вимірів на нетривалих інтервалах часу є лінійною функцією часу, а калібрований засіб вимірювань можна продовжувати використовувати до тих пір, поки з плином часу (через нестабільність засобу вимірів) розширена невизначеність вимірювань не перевищить деякої заздалегідь прийнятої максимально допустимої невизначеності вимірювань, встановлені співвідношення між зазначеними невизначеностями і інтервалом між калібруваннями засобів вимірювань.


Ключові слова: інтервал між калібруваннями, калібрування, невизначеність вимірювань, засоби вимірювань

Список літератури

1. JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) [Еlectronic resource]. – Available at: https://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.
2. ILAC-G24/OIML D 10: 2007 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment used in testing laboratories [Еlectronic resource]. – Available at: https://www.oiml.org/en/files/pdf_d/d010-e07.pdf.
3. Захаров И.П. Методы, модели и бюджеты оценивания неопределенности измерений при проведении калибровок / И.П. Захаров, С.В. Водотыка, И.Н. Шевченко // Измерительная техника. – 2011. – № 4. – С. 20-26. https://doi.org/10.1007/s11018-011-9737-5.
4. OIML G19:2017 The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology [Еlectronic resource]. – Available at: https://www.oiml.org/en/files/pdf_g/g019-e17.pdf.
5. COOMET R/GM/32:2017 Калибровка средств измерений. Алгоритмы обработки результатов измерений и оцени-вания неопределённости [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: https://www.coomet.net/ fileadmin/user_files/DOCUMENTS/COOMET_Documents/Pecommenda-tions/COOMET_R_GM_32_2017_ru.pdf.

Whoops, looks like something went wrong.