1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Оцінка невизначеності вимірювань параметрів зовнішнього магнітного поля технічних засобів

Оцінка невизначеності вимірювань параметрів зовнішнього магнітного поля технічних засобів

О.В. Дегтярьов, О.В. Запорожець, Ракі Альравашдех
Анотації на мовах:


Анотация: Мета роботи – розвиток і вдосконалення метрологічного забезпечення магнітних вимірювань. Це включає в себе створення більш точних методів вимірювання магнітного моменту, створеного зовнішнім магнітним полем технічного засобу і розробку методології оцінювання невизначеності точкових методів вимірювань магнітного моменту. Запропоновано методологію оцінки невизначеності опосередкованих вимірювань величини магнітного моменту, створеного зовнішнім магнітним полем технічного засобу. Оцінка стандартної і розширеної невизначеності виконувалася для точкового методу вимірювання дипольного магнітного моменту, створеного зовнішнім магнітним полем технічного засобу. Даний метод вимірювання припускає використання в якості первинних вимірювальних перетворювачів індукційних датчиків. Датчик розташовується в восьми контрольних точках з заданими координатами. Попередньо, для оцінки вимірюваної величини були виконані прямі, багаторазові вимірювання корисного сигналу. Також були виконані прямі вимірювання відстані від геометричного центру досліджуваного джерела магнітного поля до датчика. З числа спостережень були виключені грубі похибки і промахи і внесені поправки на відомі систематичні ефекти. Складено модельне рівняння. Кореляція: жодна їх вхідних величин не розглядається корелятивною з іншими в який-небудь значній мірі. Складено бюджет невизначеності вимірювання магнітного моменту. Знайдено сумарну невизначеність оцінки магнітного моменту. З причини нелінійності моделі, сумарну невизначеність визначено з урахуванням вищих членів ряду Тейлора. Знайдено стандартну невизначеність опосередкованих вимірювань. Знайдена розширена невизначеність. Запропонований підхід може бути застосований при оцінці невизначеності існуючих і розроблюваних точкових методів вимірювання дипольного магнітного моменту. Отримані результати сприяють порівнянні результатів вимірювань і гармонізації нормативних документів в області магнітних вимірювань на міжнародному рівні. Результати роботи сприяють впровадженню концепції невизначеності в вітчизняну метрологічну практику.


Ключові слова: невизначеність вимірювання, непрямі вимірювання, магнітний момент, індукційний датчик, бюджет невизначеності

Список літератури