1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Оцінка невизначеності вимірювання фізико-хімічних показників якості та безпеки соняшникової олії

Оцінка невизначеності вимірювання фізико-хімічних показників якості та безпеки соняшникової олії

І.П. Захаров, Т.В. Чуніхіна, В.Ю. Папченко
Анотації на мовах:


Анотация: В роботі представлені результати досліджень якості соняшникової олії на відповідність вимогам діючих стан-дартів. Були розглянуті п'ять показників якості та безпеки соняшникової олії, вимірювання яких проводилися шляхом реалізації паралельних дослідів. Вимірювання проводилися в нормальних умовах, додаткові похибки були відсутні. Наво-диться приклад оцінювання розширеної невизначеності вимірювання одного з показників якості та безпеки соняшникової олії – кислотного числа.


Ключові слова: соняшникова олія, показники якості і безпеки, фізико-хімічні методи, паралельні досліди, невизна-ченість вимірювання

Список літератури

1. ДСТУ 4492:2005 Масло подсолнечное. Технические условия. – Київ: Держпоживстандарт України, чинний від 01.01.2007.
2. ДСТУ 4603:2006 Олії. Методи визначення масової частки вологи та летких речовин. – Київ: Держпоживстандарт України, чинний від 01.01.2008.
3. ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовин. – Київ: Держпоживстандарт України, чинний від 01.01.2011.
4. ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа (ISO 660:1996, NEQ). – Київ: Держпоживстандарт України, чинний від 01.10.2005.
5. МВВ 081/12-0243-05 Методика виконання вимірювання масової частки залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів у жирових продуктах методом газорідинної хроматографії.
6. ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числа. – Київ: Держпоживстандарт України, чинний від 01.01.2008.
7. ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Національний стандарт України. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.
8. EURACHEM/CITAC Guide CG. Quantifying Uncertainty in. Analytical Measurement. Third Edition, 2012. – 134 p.