1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 4(155)'2018
  5. Вимірювальна задача калібрування засобу вимірювань

Вимірювальна задача калібрування засобу вимірювань

С.Ф. Левін
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті три варіанти вирішення вимірювальної задачі калібрування термометра для даних вимірювань з Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) – на основі класичного регресійного аналізу, моментного і композиційного підходів. Показано, що співвідношення інтервалу охоплення, довірчого і толерантного інтервалів становить відповідно 0,188: 1: 0,478 при ймовірності хвата і довірчої ймовірності 0,95.


Ключові слова: засіб вимірювань, функція перетворення, функція похибки, функція поправок, калібрування, градуювання, довірча ймовірність, толерантний інтервал

Список літератури