1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(28)'2011
  5. Изучение влияния технологической наследственности на характеристики циклической трещиностойкости титанового сплава

Изучение влияния технологической наследственности на характеристики циклической трещиностойкости титанового сплава

В.С. Кривцов, В.Н. Павленко, И.В. Волков, Х.В. Раковский
Анотації на мовах:


Анотация: У статті вивчено вплив попереднього пластичного деформування на характеристики циклічної тріщиностійкості титанового сплаву. Встановлено закономірності зміни форм тріщини при періодичному навантаженні, залежності порогових значень коефіцієнтів інтенсивності напружень від параметрів отримання тріщини, умови гарантованого нерозвитку втомної тріщини, вплив параметрів навантаженості тріщини на швидкість її розвитку. Наведено практичні рекомендації щодо впливу величини поперечної залишкової деформації на величину глибини тріщини і швидкість поширення тріщини.


Ключові слова: тріщиностійкість, пластична деформація, коефіцієнт інтенсивності напружень, титановий сплав