1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(28)'2011
  5. Комплексна модель контролю технічного стану та відновлення працездатності складної технічної системи с багаторівневою структурою

Комплексна модель контролю технічного стану та відновлення працездатності складної технічної системи с багаторівневою структурою

Б.М. Ланецький, В.В. Лук'янчук, І.М. Теребуха
Анотації на мовах:

Розробляється комплексна модель контролю та відновлення працездатності складної технічної системи (СТС) с багаторівневою структурою, яка описує процеси контролю технічного стану, пошуку місця відмов та заміни дефектних типових елементів заміни у вигляді стохастичного мережевого графу. Комплексна модель уявляє собою розмічений стохастичний мережевий граф та аналітичні залежності математичного сподівання та дисперсії тривалості відновлення працездатності СТС на рівне функціональних систем, функціональних вузлів, функціональних модулів, типових елементів замін та СТС в цілому.
Ключові слова: стохастичний мережевий граф, контроль технічного стану, модель надійності