1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ

Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ

С.Ю. Гогонянц, В.М. Крищенко, О.М. Колеснік
УДК 355.45
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В статті наведені показники оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ під час участі у відбитті удару засобів повітряного нападу противника. В статті, на основі аналізу наукових праць попередників з даного напрямку та досвіду останніх локальних війн і збройних конфліктів обраний показник і критерій оцінювання живучості угрупування РТВ, а також показники, які забезпечують підвищення об’єктивності та інформативності її оцінки, а саме: математичне сподівання долі збережених радіотехнічних підрозділів та ймовірністю збереження радіотехнічного підрозділу; збереження бойових можливостей угрупування РТВ. Дані показники в доповнення до існуючих дають можливість порівняльної оцінки живучості типових радіотехнічних підрозділів в однакових умовах застосування. Використання наведених вище показників та критерію може дати можливість підвищити об’єктивність і інформативність результату оцінювання живучості угрупування РТВ під час участі у відбитті удару ЗПН противника за рахунок врахування впливу додаткових факторів. Використання в подальших дослідженнях запропонованих показників для оцінювання живучості не протирічить існуючим науковим підходам і, водночас, наповнює дослідження живучості угрупування РТВ більш глибоким змістом.


Ключові слова: угрупування радіотехнічних військ, втрати, живучість, відбиття удару повітряного противника

Список літератури

1. Ярош С.П. Теоретичні основи побудови та застосування розвідувально-управляючих інформаційних систем протиповітряної оборони: монографія / С. П. Ярош
за ред. І. О. Кириченка. – Харків: ХУПС, 2012. – 512 с.
2. Радецький В.Г. Протиповітряна оборона у локальних війнах і збройних конфліктах / В.Г. Радецький, І.С. Руснак, П.В. Щипанський. – К.: НАОУ, 2007. – 254 с.
3. Городнов В. П. Моделювання бойових дій військ (сил) протиповітряної оборони та інформаційне забезпечення процесів управління ними (теорія, практика, історія розвитку): монографія / В. П. Городнов, Г. А. Дробаха, М. О. Єрмошин. – Х.: ХВУ, 2004. – 409 с.
4. Романченко І.С. Теорія і практика боротьби з малорозмірними низьколітними цілями (оцінка можливостей, тенденції розвитку засобів ППО): монографія / І.С. Романченко, О.М. Загорка, С.Г. Бутенко, О.В. Дейнега. – Житомир: Вид. Полісся, 2011. – 344 с.
5. Радецький В. Г. Методологічні засади обґрунтування раціональних форм та способів застосування угруповань військ (сил) / В. Г. Радецький, І. С. Руснак, О. М. Загорка. – К.: НАОУ, 2007. – 288 с.
6. Павленко М.А. Подход к оцениванию эффективности радиолокационного обеспечения потребителей для контроля воздушного пространства / М.А. Павленко, С.Ю. Гогонянц, С.В. Полищук // “Оралдын гылым жаршысы”. –Казахстан: Уральск. – 2017. – № 1(161). – С. 86-94.
7. Сницаренко П.М. Методические основы обоснования требований к военным системам дистанционного мониторинга окружающего пространства для выявления и сопровождения подвижных объектов при условии ресурсних ограничений на их создание / П.М. Сницаренко // Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – №2. – С. 185-192.
8. Гогонянц С.Ю. Модель радіолокаційного забезпечення бойових дій угрупування сил і засобів протиповітряної оборони в операціях / С.Ю. Гогонянц, С.В. Поліщук // Системи обробки інформації. – 2016. – №3(130). – С. 126-130.
9. Barabash O. The simplest model of functioning a separate element of the executive system when solving typical tasks / O. Barabash, S. Hohoniants, S. Titarenko // Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Riadenie bezpečnosti zložitých systémov. – 2015. – № 1. – P. 153-158.
10. Гогонянц С.Ю. Декомпозиція елементарного процесу радіолокаційного забезпечення / С.Ю. Гогонянц, С.В. Поліщук // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2016. – № 1. – С. 20-23.
11. Гогонянц С.Ю. Обґрунтування інтенсивностей зміни функціональних станів мобільного радіолокаційного комплексу / С.Ю. Гогонянц, С.В. Поліщук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 3(24).– С. 90-92.
12. Гогонянц С.Ю. Загальні положення удосконаленої методики оцінки ефективності радіолокаційного забезпечення бойових дій угрупування сил і засобів протиповітряної оборони / С.Ю. Гогонянц, С.В. Поліщук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – №4(25).– С. 70-73.
13. Напрямки удосконалення системи імітаційного моделювання бойового застосування радіотехнічних підрозділів / О.М. Колесник, С.П. Лещенко, В.В. Крищенко, П.С. Ковбаса // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 2(51). – С. 13-16.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Гогонянц С. Ю. Вибір показників оцінювання живучості угрупування радіотехнічних військ / С.Ю. Гогонянц, В.М. Крищенко, О.М. Колеснік  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 7-12. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.01.