1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів

Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів

Є.Ю. Іленко, М.Б. Сушак, П.М. Стешенко
УДК 623.746.-519
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: У статті представлено результати аналізу існуючих підходів щодо визначення ресурсу авіаційних двигунів, на які під час відновлення мають встановлюватись комплектувальні вироби, виготовлення яких освоєно вітчизняними підприємствами. рішення даної задачі можливе шляхом проведення прискорених циклічних еквівалентних випробувань газотурбінних двигунів, які дозволяють у короткі терміни виявити основні дефекти двигуна, здійснити заходи щодо їх усунення та визначити ресурс двигуна. у статті обґрунтовані особливості програми проведення таких випробувань.


Ключові слова: імпортозаміщення, запас міцності, надійність, ресурс, еквівалентне випробування, випробувальний цикл, модель процесу збільшення міжремонтного ресурсу

Список літератури

1. Карасьов О.Г. Оцінка технічного стану підшипників кочення при продовженні терміну служби авіаційним ГТД / О.Г. Карасьов, М.І. Шермачков, С.М. Кравченко // Збірник наукових праць Наукового центру Військово-Повітряних Сил України. – 2002. – №5. – С. 152-154.
2. Акимов В.М. Основы надёжности газотурбинных двигателей / В.М. Акимов. – М.: Машиностроение, 1981. – 207 с.
3. Седякин Н.М. Об одном физическом принципе теории надёжности / Н.М. Седякин // АН СССР. Техническая кибернетика. – 1966. – № 3. – С. 35-40.
4. Биргер И.А. Ресурс и эквивалентные испытания авиационных двигателей / И.А. Биргер // Испытания авиационных двигателей. – 1976. – № 4. – С. 17-48.
5. Кузнецов Н.Д. Ускоренные испытания авиационных двигателей / Н.Д. Кузнецов // Испытания авиационных двигателей. – 1976. – № 4. – С. 3-16.
6. Кузнецов Н.Д. Эквивалентные испытания газотурбинных двигателей / Н.Д. Кузнецов, В.И. Цейтлин. – М.: Машиностроение, 1976. – 216 с.
7. Рахмарова М.С. Влияние технологических факторов на надёжность лопаток газовых турбин / М.С. Рахмарова, Я.Г. Мирер – М.: Машиностроение, 1966. – 223 с.
8. Акимов В.М. Вопросы повышения надёжности и ресурса авиадвигателей / В.М. Акимов, С.А. Мирзоян. – М.: Изд. МАИ, 1970. – 180 с.
9. Piscopo Paul F. Integrated engine diagnestics and displays for NAVY aircraft of the 1980’s // AIAA Paper. – 1972. – № 72-1034, р. 5.
10. Feulner Albert. Gasturbinenantriebe bei der Deutschen Bundesbahn / A. Feulner // MTZ. – 1975. – No 6(36), Р. 161-167.
11. Дорошко С.М. Контроль и диагностирование технического состояния газотурбинных двигателей по вибрационным параметрам / С.М. Дорошко – М.: Транспорт, 1984. – 128 с.
12. Сушак М.Б. Оцінка стану авіаційних двигунів шляхом вібраційної діагностики / М.Б. Сушак, Р.М. Чигрин // VII наукова конференція “Новітні технології – для захисту повітряного простору”.– 2011. – С. 46-47.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Іленко Є. Ю. Визначення міжремонтного ресурсу авіаційних двигунів у процесі імпортозаміщення комплектуючих виробів / Є.Ю. Іленко, М.Б. Сушак, П.М. Стешенко  // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – С. 19-26. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.03.

Whoops, looks like something went wrong.