1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(56)'2018
  5. Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям

Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям

В.Й. Климченко, С.В. Кукобко, В.О. Тютюнник, Г.В. Рибалка
УДК 623.4.017:62.396.6
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Аналізуються можливості імітації перешкодової обстановки в угрупованнях протиповітряної оборони з використанням спеціальних наземних малопотужних передавачів активних шумових перешкод. Визначені припустимі межі щодо місць встановлення наземних малопотужних передавачів відносно точок стояння РЛС метрового і сантиметрового діапазонів хвиль. Встановлено зв’язок між енергетичними параметрами реальних постановників активних шумових перешкод і наземних малопотужних передавачів з урахуванням впливу підстильної поверхні. Наведена методика використання наземних малопотужних передавачів перешкод для імітації дії реальних постановників активних шумових перешкод на РЛС різних діапазонів хвиль.


Ключові слова: малопотужні наземні передавачі перешкод, радіолокаційні станції, активні шумові перешкоди, спектральна густина потужності

Список літератури

1. Радиоэлектронная борьба в войнах и вооруженных конфликтах / А.И. Палий, В.Н. Гордиенко, И.В. Филиппов [и др.]
под ред. И.В. Филиппова.– М.: Изд. “ВАГШ”, 2007. – 357 с.
2. Перунов Ю.М. Зарубежные радиоэлектронные средства. Системы радиоэлектронной борьбы / Ю.М. Перунов, В.В. Мацукевич, А.А.Васильев
под ред. Ю.М. Перунова. – М.: Радиотехника, 2010. – 352 с.
3. Дрожжин А. Воздушные войны в Ираке и Югославии / А.Дрожжин, Е. Алтухов. – М.: Техника молодежи, 2002. – 215 с.
4. Приступюк И. Устоять под ударами ВТО / И. Приступюк // Зарубежное военное обозрение. – 2009. – № 4. – С. 64-68.
5. Підвищення ролі радіоелектронної боротьби за досвідом локальних війн / Я.М. Кожушко, Г.В. Мегельбей, А.І. Резниченко, Ю.А. Олійник // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2012. – № 3(32). – С. 79-81.
6. Афинов В. Состояние и перспективы развития средств РЭБ армии США / В. Афинов // Зарубежное военное обозрение. – 1989. – № 5. – С. 27-29.
7. Житковский В.Д. Концепция создания перспективных радиотехнических средств для вооруженных сил РФ / В.Д. Житковский, В.А. Яцкевич // Системы и средства связи, телевидения и радиовещания. – 2007.– № 1(2). – С. 106 108.
8. Литвинов В.В. Обзор работ ВИРТА ПВО по безоблетному контролю зон обнаружения РЛС / В.В. Литвинов, В.Ф. Зюкин, М.Р. Арасланов // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – №4. – С. 469-476.
9. Грызо А.А. Анализ опыта построения имитационных комплексов / А.А. Грызо, Д.А. Гриб, С.П. Лещенко // Системи обробки інформації. – 2006. – № 5(54). – С. 17-24.
10. Белавин А.В. Требования к удалению имитаторов активных помех при полигонных испытаниях РЛС / А.В. Белавин, В.Ф. Зюкин, Д.Ю. Свистунов // Системи обробки інформації. – 2013. – №1(108). – С. 56-60.
11. Куприянов А.И. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы / А.И. Куприянов, А.В. Сахаров. – М.: Вузовская книга, 2007. – 354 с.
12. Справочник офицера воздушно-космической обороны / под ред. С.К. Бурмистрова. – Тверь: ВА ВКО, 2006. – 564 с.
13. Справочник по антенной технике: в пяти томах. Т. 1 / под ред. Л.Д. Бахраха. – М.: Радиотехника, 1997. – Т. 1 – 257 с.
14. Корниенко Л.Г. Теория и техника излучающих и направляющих систем СВЧ / Л.Г. Корниенко. – Х.: ХВУ, 1994. − 624 с.
15. Barton D. K. Radar Sistem Analysis and Modeling / D. K. Barton. – Boston-London: Artech House, 2005. − 547 p.
16. Шифрин Я. С. Вопросы статистической теории антенн / Я. С. Шифрин. − М.: Сов. Радио, 1970.− 384 с.

Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Климченко В.Й., Кукобко С.В., Тютюнник В.О., Рибалка Г.В. Методика використання малопотужних наземних передавачів активних шумових перешкод для імітації перешкодової обстановки оглядовим радіолокаційним станціям. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 4(56). С. 27-34. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.04.